Anor

sl0019-sven.jpg
2010-10-20                                                        Sida 1
------------------------------------------------------------------------
Proband
Sven-Olof Ingemar Gahnström (1446). Född 1932-05-27 i Othem (I).
Utflyttad 1945 från Othem (I). Inflyttad 1945 till Hinser N, Gothem (I).
Utflyttad 1948 från Hinser N, Gothem (I). Inflyttad 1948 till Visby
domkyrkoförs (I). Utflyttad 1950 från Visby domkyrkoförs (I). Inflyttad
1950 till Oscar (AB). Utflyttad 1952 från Oscar (AB). Inflyttad 1952
till Norrtälje (AB). fd Kapten. (Far I:1, Mor I:2)
Gift (1956-08-04) i Estuna (AB) med Marianne Sjöblom (2499). Född
1932-06-12 i Klint, Stjärnholm, Estuna (AB). Städledare. Utflyttad 1956
från Norra Nånö, Estuna (AB). Inflyttad 1956 till Norrtälje (AB).
                                 Barn:
   Kristina Elise Gahnström (2509). Född 1958-10-22 i Norrtälje (AB).
   Håkan Gahnström (2520). Född 1961-12-26 i Norrtälje (AB).
     Datatekniker.
----------------------------- Generation I -----------------------------
I:1 f  ture-1.jpg
Ture August Per Gahnström (2476). Född 1908-03-05 i Medebys, Gothem (I).
Murare. Död 2001-08-26 i Visby (I). Begravd i Visby (I). (Barn Proband,
Far II:1, Mor II:2)
Utom äktenskap med  (1354).
                                 Barn:
   Margit Nilsson (1352). Född 1929-01-06 i Gothem (I).
Gift 1930-09-28 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Sven-Olof Ingemar Gahnström (1446). Född 1932-05-27 i Othem (I).
     Levde (1932-05-27) i Stockholmsv 24 B, 761 43 Norrtälje. (Se
     Proband).
   David Gahnström (2714). Född 1934-03-22 i Othem (I). Byggentrepenör.
   Egon Gahnström (2715). Född 1939-12-26 i Othem (I). Död 2008-06-17 i
     Skarpnäck (AB).
I:2 m sl0016-mammaalma.jpg
Alma Sofia Olofsson (2593). Född 1911-06-02 i Anga (I). Död 1986-02-21 i
Visby domkyrkoförs (I). (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4)
Gift 1930-09-28 i Gothem (I) med föregående ana.
---------------------------- Generation II  ----------------------------
II:1 ff sl005-farfarkalle.jpg
Karl August Wilhelm Gahnström (2712). Född 1882-05-27 i Hall (I). Död
1951. Hem.äg. L.Gajrvide, Gothem. (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)
Gift (1908-02-09) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Ture August Per Gahnström (2476). Född 1908-03-05 i Medebys, Gothem
     (I). Levde (1908-03-05) i Signalg 11 C Visby. Död 2001-08-26 i
     Visby (I). (Se I:1).
   Rudolf Botfrid Elias Gahnström (2581). Född 1910-07-28 i Gothem (I).
     Utflyttad Till I 18 kulsp. komp 1929-11-30 från Gothem
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 2
------------------------------------------------------------------------
     (Flyttlängd<1>). Inflyttad Till I 18 kulsp. komp 1929-11-30 till
     Visby (Flyttlängd<1>). Död 1972-09-25 i Visby (I). Taxichaufför.
   Greta Gahnström (2594). Född 1911-11-26 i Gothem (I). Död 1990-09-24
     i Visby domkyrkoförs (I).
   Henning Gahnström (2607). Född 1918-12-17 i Gothem (I). Skeppare.
   Ester Gahnström (2619). Född 1921-08-24 i Gothem (I).
II:2 fm sl004elise.jpg
Elise Irene Norrby (2827). Född 1887-04-04 i Nors, Gothem (I). Död 1961
i Gothem (I). Bondedotter. (Barn I:1, Far III:3, Mor III:4)
Gift (1908-02-09) i Gothem (I) med föregående ana.
II:3 mf sl0018-morfaraugust.jpg
Karl August Olofsson (2623). Född 1875-08-13 i Anga (I). Död 1946-09-05
i Anga (I). Bonde. (Barn I:2, Far III:5, Mor III:6)
Gift 1:o 1900-06-03 i Barlingbo (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Agda Olofsson (2711). Född 1904-08-08 i Anga (I). Död 1987-01-29 i
     Anga (I).
   Agnes Matilda Hafdell (2625). Född 1906-07-03 i Anga (I). Död
     1997-09-19 i Visby (I).
   Karl Gustaf Olofsson (2626). Född 1909-04-08 i Anga (I). Död
     1995-06-18 i Visby (I).
   Alma Sofia Olofsson (2593). Född 1911-06-02 i Anga (I). Död
     1986-02-21 i Visby domkyrkoförs (I). (Se I:2).
   Selma Maria Olofsson (2627). Född 1913-11-10 i Anga (I). Död
     1990-07-02 i Tomte, Rone (I).
   Algot Ingemar Olofsson (2629). Född 1915 i Anga (I). Död 1990-08-26 i
     Lärbro (I).
   Otto Helmer Olofsson (2630). Född 1919-10-10 i Anga (I). Död
     1982-10-27 i Katarina (AB).
Gift 2:o 1925-11-21 i Anga (I) med Maria Augusta Hansson f. Hemmelin
(2228). Hembiträde. Född 1875-08-02 i Anga (I).
II:4 mm
Anna Jacobina Jacobsson (2624). Född 1876-12-12 i Barlingbo (I). Död
1922-06-13 i Anga (I). (Barn I:2, Far III:7, Mor III:8)
Gift 1900-06-03 i Barlingbo (I) med föregående ana.
---------------------------- Generation III ----------------------------
III:1 ff f
Nicolaus August Gahnström (2947). Född 1854-02-03 i Lärbro (I). Död
1927-10-09 i Othem (I). Arbetskarl, sågare. (Barn II:1, Far IV:1, Mor
IV:2)
Gift (1882-02-23) i Hall (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Karl August Wilhelm Gahnström (2712). Född 1882-05-27 i Hall (I). Död
     1951. Levde 1951 i Lilla Gervide, Gothem. (Se II:1).
   Anna Maria Mathilda Gahnström (1867). Född 1884-03-29 i Hall (I). Död
     1920-09-11 i Visby (I).
   Oskar Julius Konrad Gahnström (1878). Sjöman. Född 1886-07-06 i Hall
     (I). Död omkring 1965 i Texas,USA.
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 3
------------------------------------------------------------------------
   Hans Johan(John) Ansqarius Gahnström (2786). Född 1890-01-31 i
     Martebo (I). Utflyttad 1916-07-05 från Lärbro (Flyttl Othem).
     Inflyttad 1916-07-05 till Barshage, Othem (Flyttl Othem). Utflyttad
     1916-10-27 från Barshage (Flyttl Othem). Inflyttad 1916-10-27 till
     Fole (Flyttl Othem). Död 1959 i Lärbro (I).
   Emma Lovisa Maria Gahnström (2783). Född 1895-04-17. Död 1902.
   Anny (Anna) Johanna Augusta Gahnström (2782). Född 1898-08-26 i
     Martebo (I). Utflyttad 1915-11-27 från Norrbys, Othem (I).
     Inflyttad 1915-11-27 till L.Åby, Bro (I). Utflyttad 1916-11-26 från
     L.Åby, Bro (I). Inflyttad 1916-11-26 till Visby domkyrkoförs (I).
     Död 1929-08-17 i Othem (I).
   Knut Artur Gustav Gahnström (1890). Född 1901-04-19 i Martebo (I).
     Utflyttad 1915-11-27 från Norrbys, Othem (I) (Othems församl<2>).
     Inflyttad 1915-11-27 till L.Åby, Bro (I) (Othems församl<2>).
     Utflyttad 1919-10-20 från L.Åby, Bro (I). Inflyttad 1919-10-20 till
     Nickarve, Vänge (I). Utflyttad 1920-11-02 från Nickarve, Vänge (I).
     Inflyttad 1920-11-02 till Norrbys, Othem (I). Utflyttad 1928-11-16
     från Barshage. Inflyttad 1928-11-16 till L. Åby i Bro. Död
     1983-10-14 i Hejdeby (I).
   Fanny Teresia Gahnström (2785). Född 1902-12-16 i Hall (I). Död
     1903-01-17.
   Otto Harry Elias Gahnström (1901). Född 1903-12-20 i Martebo (I).
     Utflyttad 1919-11-26 från Norrbys, Othem (I). Inflyttad 1919-11-26
     till Bjärges, Vänge (I). Död 1984-06-23 i Visby domkyrkoförs (I).
III:2 ff m
Lovisa Mathilda Friberg (3067). Född 1862-11-23 i Hall (I). Död
1928-02-10 i Othem (I). (Barn II:1, Far IV:3, Mor IV:4)
Gift (1882-02-23) i Hall (I) med föregående ana.
III:3 fm f
Lars Petter Norrby (3079). Född 1842-02-13 i Nors, Gothem (I) (F1:1
Gothem). Död 1930-05-06. Husbonde i Nors/Medebys. (Barn II:2, Far IV:5,
Mor IV:6)
Gift 1:o (1870-09-02) i Vallstena (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Alvina Maria Norrby (1719). Jungfru i Prästgården. Född 1873-02-28 i
     Nors, Gothem (I). Död 1945.
   Clas Petter Eugene Norrby (2477). Född 1877-02-10 i Nors, Gothem (I).
     Död 1969-06-13 i Kyrkbinge, Gothem (I). Husb Kyrkebinge.
   Hans Olof Sigfrid Norrby (2487). Husb Busarve. Född 1884-09-23 i
     Nors, Gothem (I). Död 1972-05-26 i Busarve, Gothem (I).
   Elise Irene Norrby (2827). Född 1887-04-04 i Nors, Gothem (I). Död
     1961 i Gothem (I). (Se II:2).
Gift 2:o (1891-02-28) i Gothem (I) med Anna Maria Vilhelmina Hejdenberg
(2891). Född 1861-05-20 i Ekeskogs, Norrlanda (I). Död 1916-07-21 i
Medebys, Gothem (I).
                                 Barn:
   Ida Cecilia Norrby (228). Född 1896-11-23 i Nors, Gothem (I). Död
     1972-09-08 i Medebys, Gothem (I).
   Anna Theresia Norrby (1720). Född 1898-10-11 i Nors, Gothem (I). Död
     1996-03-02 i Slite, Othem (I).
III:4 fm m
Josefina Elisabet Bergström (3091). Född 1852-11-13 i St Bjerges,
Vallstena (I). Död 1888-08-18 i Gothem (I). (Barn II:2, Far IV:7, Mor
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 4
------------------------------------------------------------------------
IV:8)
Gift (1870-09-02) i Vallstena (I) med föregående ana.
III:5 mf f
Olof Bolin (2632). Född 1833-09-04 i Anga (I). Död 1919-09-04. (Barn
II:3, Far IV:9, Mor IV:10)
Gift (1858-01-02) i Anga (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Petter Bolin (2635). Smed. Född 1866-08-09 i Anga (I). Utflyttad
     1895-10-31 från Anga. Inflyttad 1895-10-31 till Hallfreda,
     Follingbo (I). Utflyttad 1897-11-30 från Follingbo . Inflyttad
     1897-11-30 till Roma.
   Karl August Olofsson (2623). Född 1875-08-13 i Anga (I). Död
     1946-09-05 i Anga (I). Levde (1946-09-05) i Boters som ung, sedan
     husb vid Hemmungs. Hade senare ett. (Se II:3).
III:6 mf m
Lena Maja Jansson (2633). Född 1832-01-02 i Martebo (I). Död 1893-03-12.
(Barn II:3, Far IV:11, Mor IV:12)
Utom äktenskap med ? (1931).
                                 Barn:
   Oskar Fredrik Bolin (2634). Född 1856-04-21 i Anga (I).
Gift (1858-01-02) i Anga (I) med föregående ana.
III:7 mm f
Jacob Ferdinand Jacobsson (2644). Född 1841-04-21 i Fröjel (I). (Barn
II:4, Far IV:13, Mor IV:14)
Gift (1867-02-11) i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Adolph Ferdinand Emanuel Jacobsson (2666). Född 1868-06-23 i Endre
     (I).
   Alma Sophia Jacobsson (2668). Född 1871-05-27 i Endre (I).
   Jacob Hjalmar Jacobsson (2667). Född 1874-07-11 i Endre (I). Död
     1875-11-25 i Endre (I).
   Anna Jacobina Jacobsson (2624). Född 1876-12-12 i Barlingbo (I). Död
     1922-06-13 i Anga (I). Levde (1922-06-13) i infl 1900-11-29 från
     Hörsne /Bara. (Se II:4).
   Agda Katrina Elisabeth Jacobsson (2649). Född 1879-06-27 i Barlingbo
     (I).
   Jacob Petter Jacobsson (2651). Jordägare Björkhaga. Född 1881-06-06 i
     Barlingbo (I).
   Alida Amalia Matilda Jacobsson (2652). Född 1884-04-10 i Norrbys,
     Barlingbo (I).
   Maja Albertina Ottilia Jacobsson (2653). Född 1888-04-23 i Barlingbo
     (I).
III:8 mm m
Sofia Mathilda Larsson (2647). Född 1844-05-23 i Lärbro (I). (Barn II:4,
Far IV:15, Mor IV:16)
Gift (1867-02-11) i Lärbro (I) med föregående ana.
 
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 5
------------------------------------------------------------------------
---------------------------- Generation IV  ----------------------------
IV:1 ff ff
Kristian Petter Gahnström (2631). Född 1825-04-30 i Othem (I). Död
1890-08-21 i Visby (I). Dödsorsak: Lunginflammation. Begravd 1890-08-24.
(Barn III:1, Far V:1)
Gift 1:o (1852-02-20) i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Erasmus Petter Elias Gahnström (1823). Född 1852-04-20 i Lärbro (I).
   Nicolaus August Gahnström (2947). Född 1854-02-03 i Lärbro (I). Död
     1927-10-09 i Othem (I). Levde (1927-10-09) i Flyttade 1870 till
     Hangvar, till Hall 1882,1885 till Norrbys i Hall,. (Se III:1).
   Anna Helena Gahnström (1834). Född 1857-06-18 i Lärbro (I).
   Karl Fredrik Gahnström (2704). Född 1861-02-04 i Lärbro (I). Död
     1867.
   Katarina Lovisa Gahnström (2703). Född 1861-02-04 i Lärbro (I).
Gift 2:o (1877-04-11) i Lärbro (I) med Anna Stina Engström (2705). Född
1822-10-21 i Barlingbo (I). Död 1906 i Lärbro (I).
IV:2 ff fm
Catharina Elisabeth Svensson (2643). Född 1826-09-22 i Lärbro (I). Död
1876-03-09 i Lärbro (I). (Barn III:1, Far V:3, Mor V:4)
Gift (1852-02-20) i Lärbro (I) med föregående ana.
IV:3 ff mf
Karl Johan Friberg (2345). Arbetskarl. Född 1826-05-20 i Hall (I). (Barn
III:2, Far V:5, Mor V:6)
Gift (1852-12-30) i Hall (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Elisabet Karolina Friberg (2165). Född 1853.
   Lovisa Mathilda Friberg (3067). Född 1862-11-23 i Hall (I). Död
     1928-02-10 i Othem (I). (Se III:2).
   Hans Fritjof Friberg (2342). Fiskare. Född 1865 i Hall (I).
   Hilda Olivia Friberg (2343). Född 1867 i Hall (I).
   August Vilhelm Friberg (2344). Född 1870 i Hall (I).
IV:4 ff mm
Christina Johanna Ringbom (2465). Född 1830-03-09 i Hangvar (I). Död
(efter1900). (Barn III:2, Far V:7, Mor V:8)
Gift (1852-12-30) i Hall (I) med föregående ana.
IV:5 fm ff
Hans Hansson (1457). Född 1812-08-26 i Svalings, Gothem (I) . Död
1899-02-25 i Nors, Gothem (I). Husbonde i Nors. (Barn III:3, Far V:9,
Mor V:10)
Gift (1836-10-18) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Margareta Catharina Hansdotter (2890). Född 1838-01-14 i Nors, Gothem
     (I). Död i Hejdeby (I).
   Maria Magdalena Eugenia Hansdotter (2877). Född 1840-07-21 i Nors,
     Gothem (I). Död i Hejdeby (I).
   Lars Petter Norrby (3079). Född 1842-02-13 i Nors, Gothem (I) (F1:1
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 6
------------------------------------------------------------------------
     Gothem). Död 1930-05-06. Levde (). (Se III:3).
IV:6 fm fm
Helena Maria Larsdotter (1579). Född 1816-09-26 i Medebys, Gothem (I).
Död 1897-06-06 i Nors, Gothem (I). Bondehustru Nors. (Barn III:3, Far
V:11, Mor V:12)
Gift (1836-10-18) i Gothem (I) med föregående ana.
IV:7 fm mf
Lars P. Bergström (2067). Född 1817-09-20 i St Bjerges, Vallstena (I).
Död 1906 i Vallstena (I). Husb. St Bjerges. (Barn III:4, Far V:13, Mor
V:14)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Josefina Bergström (193). Född 1842 i Vallstena (I).
   Lorens Petter Bergström (194). Född 1842 i Vallstena (I).
   Kristina Katarina Bergström (195). Född 1843 i Vallstena (I).
   Emma Kristina Bergström (196). Född 1845 i Vallstena (I).
   Petter Emanuel Bergström (197). Född 1847 i Vallstena (I). Död 1934 i
     Vallstena (I).
   Lars August Bergström (198). Född 1849 i Vallstena (I). Död i
     Vallstena (I).
   Josefina Elisabet Bergström (3091). Född 1852-11-13 i St Bjerges,
     Vallstena (I). Död 1888-08-18 i Gothem (I). (Se III:4).
IV:8 fm mm
Lisa Maja Siggurd (110). Född 1816 i Vallstena (I). Död 1883 i Vallstena
(I). (Barn III:4, Far V:15, Mor V:16)
Gift med föregående ana.
IV:9 mf ff
Olof Bolin (2640). Född 1804-03-21 i Snevide, Lye (I). Arbetskarl. Död
1852-10-16 i Anga (I). (Barn III:5, Far V:17, Mor V:18)
Gift (1827-04-17) i Anga (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anton Peter Bolin (1936). Född 1828-09-06 i Bothers grund, Boters,
     Anga (I).
   Olof Bolin (2632). Född 1833-09-04 i Anga (I). Död 1919-09-04. (Se
     III:5).
IV:10 mf fm
Catharina Maria Widgren Bolin (2636). Född 1801-01-06 i Anga (I). Död
Slaganfall 1877-05-02 i Anga (I). (Barn III:5, Far V:19, Mor V:20)
Gift (1827-04-17) i Anga (I) med föregående ana.
IV:11 mf mf
Johan Fredrik Jeansson (2645). Född 1797-09-06 i Gamleby (H). Död
1857-05-12 i Anga (I). Arbetskarl. (Barn III:6, Far V:21, Mor V:22)
Gift 1:o 1823-09-20 i Hellvi (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Cajsa Fredrica Jansson (2654). Född 1825-05-18 i St Myre, Martebo
     (I).
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 7
------------------------------------------------------------------------
   Johan Petter Jansson (2655). Född 1827-07-06 i St Myre, Martebo (I).
   Anna Lovisa Jansson (2656). Född 1829-10-11 i St Myre, Martebo (I).
   Lena Maja Jansson (2633). Född 1832-01-02 i Martebo (I). Död
     1893-03-12. Levde (1893-03-12) i kom från Liffride.. (Se III:6).
Gift 2:o (1836-11-06) i Martebo (I) med Maria Beata Weström (2648). Född
1799-03-20 i Lärbro (I). Död 1883-09-27 i Anga (I).
                                 Barn:
   Jacob Fredrik Johansson (3152). Född 1837.
   Patrik Niklas Johansson (3153). Född 1840. Död 1844.
IV:12 mf mm
Cajsa Svan (2646). Född 1796-11-23 i Småland. Död 1835-02-12 i Martebo
(I). (Barn III:6, Far V:23, Mor V:24)
Gift 1823-09-20 i Hellvi (I) med föregående ana.
IV:13 mm ff
Mathias Krok (2671). Ord. Båtsman. Född 1800-10-15 i Stånga (I). Död
1870-07-18 i Fröjel (I). (Barn III:7, Far V:25, Mor V:26)
Gift 1:o 1826-07-02 i Fröjel (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Botolf Per (949). Född 1826-11-13.
   Sophia Wilhelmina Krok (2680). Född 1833-10-01 i Fröjel (I).
   Gustava Elisabeth Krok (2681). Född 1836-04-26 i Fröjel (I).
   Jacob Ferdinand Jacobsson (2644). Född 1841-04-21 i Fröjel (I). Levde
     (1841-04-21) i Kom från Endre till Stafva i Barlingbo 1875-11-01.
     Flyttade. (Se III:7).
Gift 2:o 1852-11-28 i Fröjel (I) med Anna Helena Söderberg f Högren
(938).
IV:14 mm fm
Elisabet Maria Olofsdotter Sandlöpare (2672). Född 1800-08-24 i Unghanse
grund, Eskelhem (I). Död 1851-09-25 i Fröjel (I). (Barn III:7, Far V:27,
Mor V:28)
Gift 1826-07-02 i Fröjel (I) med föregående ana.
IV:15 mm mf
Lars Olofsson Lång (2674). Född 1800-04-18 i Fårö (I). Kronobåtsman.
(Barn III:8, Far V:29, Mor V:30)
Gift 1825-11-10 i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Cajsa Lisa Larsdotter (2676). Född 1826-10-01 i Lärbro (I).
   Anna Maria Larsdotter (2678). Född 1830-05-02 i Lärbro (I).
   Hädda Stina Lorentia Larsdotter (2679). Född 1832-04-23 i Lärbro (I).
   Sofia Mathilda Larsson (2647). Född 1844-05-23 i Lärbro (I). Levde
     (1844-05-23) i Barlingbo. (Se III:8).
IV:16 mm mm
Anna Katarina Kejsare (2675). Född 1800-07-29 i Lärbro (I). (Barn III:8,
Far V:31, Mor V:32)
Gift 1825-11-10 i Lärbro (I) med föregående ana.
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 8
------------------------------------------------------------------------
----------------------------- Generation V -----------------------------
V:1 ff ff f
Pehr Gahnström (2167). Född 1803-08-13 i Othem (I). Död 1872-11-28 i
Othem (I). (Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2)
Före äktenskapet
                                 Barn:
   Kristian Petter Gahnström (2631). Född 1825-04-30 i Othem (I). Död
     1890-08-21 i Visby (I). Levde (1825-04-30) i Kom till Westninge fr
     Othem 1850. Ch.Petter flyttade från. (Se IV:1).
Gift 1:o 1826-10-31 i Othem (I) med Greta Cajsa Kristiansdotter (2178).
Född 1802-10-13 i Othem (I). Död 1855.
                                 Barn:
   Jöns Niclas Gahnström (2821). Född 1826 i Othem (I). Död 1826 i Othem
     (I).
   Jöns Niclas Gahnström (2822). Född 1828 i Othem (I). Död 1828 i Othem
     (I).
   Oskar Niklas ( Svensk) Gahnström (2823). Född 1831-10-27 i Othem (I).
   Magdalena Christina Maria Gahnström (2825). Född 1834-08-03 i Othem
     (I).
   Anna Maria Petronella Gahnström (2824). Född 1838-01-07 i Othem (I).
   Mattias Alfred Valfred Gahnström (2826). Född 1842-06-06 i Othem (I).
Gift 2:o (1856-06-18) i Othem (I) med Charlotta Magdalena Norberg
(2820). Född 1828-05-04 i Visby (I).
                                 Barn:
   Thilda Elisabeth Gahnström (2843). Född 1857-03-13 i Othem (I).
   Johanna Gahnström (2844). Född 1859 i Othem (I).
   Jacob Fredrik Gahnström (2845). Född 1860-09-25 i Othem (I).
   Emma Augusta Gahnström (2846). Född 1862-08-13 i Othem (I). Död i
     Othem (I).
   Selma Sofia Gahnström (2847). Född 1863-08-26 i Othem (I).
   Karl Gahnström (2848). Född 1865-08-18 i Othem (I).
V:3 ff fm f
Rasmus Svensson (1601). Född 1798-11-01 i Lärbro (I). Död 1871-11-02 i
Lärbro (I). (Barn IV:2, Far VI:5, Mor VI:6)
Gift (1823-11-20) i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catharina Elisabeth Svensson (2643). Född 1826-09-22 i Lärbro (I).
     Död 1876-03-09 i Lärbro (I). (Se IV:2).
V:4 ff fm m
Helena Elisabeth Andersdotter Svensson (1812). Född 1802-10-21 i Lärbro
(I). Död 1867-12-08 i Lärbro (I). Hustru. (Barn IV:2, Far VI:7, Mor
VI:8)
Gift (1823-11-20) i Lärbro (I) med föregående ana.
V:5 ff mf f
Hans Friberg (3032). Född 1793-02-01 i Hall (I). Död 1866-10-20 i Hall
(I). (Barn IV:3, Far VI:9, Mor VI:10)
Gift omkring 1822 med efterföljande ana.
 
 
 
2010-10-20                                                        Sida 9
------------------------------------------------------------------------
                                 Barn:
   Lars Petter Friberg (3035). Född 1823 i Hall (I). Död 1860 i Hall
     (I).
   Karl Johan Friberg (2345). Född 1826-05-20 i Hall (I). (Se IV:3).
   Katarina Friberg (3107). Född 1828 i Hall (I). Död 1907 i Hall (I).
V:6 ff mf m
Anna Cajsa Melin (3034). Född 1792-11-10 i Hall (I). Död 1875-03-01 i
Hall (I). (Barn IV:3, Far VI:11, Mor VI:12)
Gift omkring 1822 med föregående ana.
V:7 ff mm f
Johan Ringbom (3042). Född 1803-05-12 i Fleringe (I). Död 1866 i
Fleringe (I). (Barn IV:4, Far VI:13, Mor VI:14)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Christina Johanna Ringbom (2465). Född 1830-03-09 i Hangvar (I). Död
     (efter1900). (Se IV:4).
   Elisa Fredrika Ringbom (3044). Född 1834-06-13 i Hangvar (I).
   Johan (Janne) Nikolaus Ringbom (1239). Född 1839-10-20 i Ar, Fleringe
     (I). Död 1925-09-19 i Dämba, Fårö (I).
   Carolina Ringbom (3046). Född 1840 i Fleringe (I). Död 1898 i
     Fleringe (I).
V:8 ff mm m
Lena Lisa Andersdotter Wilk (3043). Född 1799-01-04 i Hangvar (I). Död
omkring 1860. (Barn IV:4, Far VI:15, Mor VI:16)
Gift med föregående ana.
V:9 fm ff f
Hans Hansson (1679). Född 1786-12-12 i Gothem (I). Död 1839-02-06 i
Gothem (I). Husbonde i Svalings. (Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18)
Gift 1806-10-28 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anders Hansson (178). Född 1808-04-27 i Gothem (I). Död 1808-07-17 i
     Svalings, Gothem (I) .
   Stina Hansdotter (2951). Född 1809-10-18 i Svalings, Gothem (I) .
   Hans Hansson (1457). Född 1812-08-26 i Svalings, Gothem (I) . Död
     1899-02-25 i Nors, Gothem (I). Levde (1899-02-25) i Nors, Gothem.
     (Se IV:5).
   Cathrina Maria Hansdotter (2803). Född (1815-11-05) i Svalings,
     Gothem (I) .
   Per Hansson (2791). Född 1819-07-01 i Svalings, Gothem (I) .
V:10 fm ff m
Catharina(Cajsa) Andersdotter (1801). Husbondehustru. Född 1784-09-16 i
Nors, Gothem (I). Död 1845-02-01 i Svalings, Gothem (I) . (Barn IV:5,
Far VI:19, Mor VI:20)
Gift 1806-10-28 i Gothem (I) med föregående ana.
V:11 fm fm f
Lars Olofsson (1923). Född 1786-02-05 i Medebys, Gothem (I). Död
1850-04-25 i Gothem (I). Husbonde 9/16 mt Medebys. (Barn IV:6, Far
VI:21, Mor VI:22)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 10
------------------------------------------------------------------------
Gift (1813-11-03) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Helena Maria Larsdotter (1579). Född 1816-09-26 i Medebys, Gothem
     (I). Död 1897-06-06 i Nors, Gothem (I). Levde (1897-06-06) i Nors.
     (Se IV:6).
   Olof Larsson (2865). Född 1819-03-01 i Medebys, Gothem (I). Död i
     Medebys, Gothem (I). Husb Medebys Ö.
V:12 fm fm m
Brita Cajsa Jacobsdotter (2034). Född 1798-10-31 i Hinser N, Gothem (I).
Död 1875-11-03 i Medebys, Gothem (I). Bonddotter. (Barn IV:6, Far VI:23,
Mor VI:24)
Gift (1813-11-03) i Gothem (I) med föregående ana.
V:13 fm mf f
Per Larsson (2893). Född 1790-07-13 i Uppegårde, Vallstena (I). Död 1860
i Vallstena (I). (Barn IV:7, Far VI:25, Mor VI:26)
Gift (1816-10-04) i Vallstena (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars P. Bergström (2067). Född 1817-09-20 i St Bjerges, Vallstena
     (I). Död 1906 i Vallstena (I). (Se IV:7).
   Anna Sophia Persdotter (2898). Född 1820-11-15 i St Bjerges,
     Vallstena (I). Död 1888 i Vallstena (I).
   Kajsa Lisa Persdotter (2899). Född 1825-01-10 i St Bjerges, Vallstena
     (I).
V:14 fm mf m
Dorotea Lisa Paulsdotter (2892). Född 1791-03-19 i St Bjerges, Vallstena
(I). Död 1867 i Vallstena (I). (Barn IV:7, Far VI:27, Mor VI:28)
Gift 1:o med Lars Jacobsson (88). Född 1778 i Anga (I). Död 1814 i
Vallstena (I).
                                 Barn:
   Anna Kajsa Larsdotter (89). Född 1811 i Vallstena (I).
Gift 2:o (1816-10-04) i Vallstena (I) med föregående ana.
V:15 fm mm f
Lars Siggur (112). Född 1789 i Dalhem (I). Död 1869 i Vallstena (I).
(Barn IV:8, Far VI:29, Mor VI:30)
Gift 1814-10-15 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lena Siggur (142). Född 1815 i Vallstena (I).
   Lisa Maja Siggurd (110). Född 1816 i Vallstena (I). Död 1883 i
     Vallstena (I). (Se IV:8).
   Stina Kajsa Siggur (143). Född 1819 i Vallstena (I). Död 1859 i
     Mästerby (I).
   Johan Georg Siggur (144). Född 1824 i Vallstena (I). Död 1870 i
     Vallstena (I).
   Anna Siggur (145). Född 1833 i Vallstena (I). Död 1865 i Dalhem (I).
V:16 fm mm m
Kristina Jacobsdotter (115). Född 1795 i Vallstena (I). Död 1878 i
Vallstena (I). (Barn IV:8, Far VI:31, Mor VI:32)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 11
------------------------------------------------------------------------
Gift 1814-10-15 med föregående ana.
V:17 mf ff f
Olof Bengtsson (3020). Husbonde Snevide. Född 1779-09-15 i Snevide, Lye
(I). Död 1839-12-17 i Guldrupe (I). (Barn IV:9, Far VI:33, Mor VI:34)
Gift 1803-10-18 i Gammelgarn (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Bolin (2640). Född 1804-03-21 i Snevide, Lye (I). Död 1852-10-16
     i Anga (I). (Se IV:9).
   Andreas Olofsson (3023). Född 1807-02-03 i Alskog (I).
V:18 mf ff m
Christina Fransdotter (3022). Född 1781-05-19 i St. Welinge, Buttle (I).
Död 1810-07-08 i Bondarve, Guldrupe (I). (Barn IV:9, Far VI:35, Mor
VI:36)
Gift 1803-10-18 i Gammelgarn (I) med föregående ana.
V:19 mf fm f
Magnus Persson Widgren (2641). Född 1773-05-09 i Hjötehult, Misterhult
(H). Död 1833-08-19 i Anga (I). (Barn IV:10, Far VI:37, Mor VI:38)
Gift (1798-01-02) i Anga (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catharina Maria Widgren Bolin (2636). Född 1801-01-06 i Anga (I). Död
     Slaganfall 1877-05-02 i Anga (I). (Se IV:10).
V:20 mf fm m
Catharina Persdotter (2642). Född 1759-02-16 i Anga (I). Död 1835-02-03
i Anga (I). (Barn IV:10)
Gift 1:o med Per (2670).
                                 Barn:
   Per Persson (2669). Född 1789-03-10 i Anga (I).
Gift 2:o (1798-01-02) i Anga (I) med föregående ana.
V:21 mf mf f
Johan Lustig (2688). Född omkring 1760 i Åtvid (E). Död 1796-02-16 i
Gamleby (H). (Barn IV:11)
Gift 1:o med Anna Nilsdotter (3147). Född (1758-60) i Åtvidaberg. Död
1795-01-27 i Gamleby (H). Dödsorsak: slag.
                                 Barn:
   Katarina Johansdotter (3148).
   Anna Johansdotter (3149).
   Jacob Johansson (3151).
Gift 2:o (1795-08-27) i Gamleby (H) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lisa Jeansdotter (2686). Född 1796-06-06 i Gamleby (H).
   Johan Fredrik Jeansson (2645). Född 1797-09-06 i Gamleby (H). Död
     1857-05-12 i Anga (I). Levde () i Född av en änka som hette Bencta
     Sunesdotter i Björndal,Gamleby.. (Se IV:11).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 12
------------------------------------------------------------------------
V:22 mf mf m
Bencta Svensdotter (2683). Född 1756-01-05 i Ramdala (K). Änka. (Barn
IV:11, Far VI:43, Mor VI:44)
Gift 1:o (1787-06-17) i Karlskrona stadsförs (K) med Olof (2685).
Sjöman.
                                 Barn:
   Ingrid Maja Olofsdotter (2687). Född 1791-08-24 i Karlskrona
     stadsförs (K).
Gift 2:o (1795-08-27) i Gamleby (H) med föregående ana.
V:23 mf mm f
Johan Schvan (2690). Född 1767. Död 1832-02-15 i Martebo (I). (Barn
IV:12)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Cajsa Svan (2646). Född 1796-11-23 i Småland. Död 1835-02-12 i
     Martebo (I). Levde (1835-02-12) i Martebo. (Se IV:12).
V:24 mf mm m
Helena Ekelöf (2691). Född 1766. Död 1829-06-11 i Martebo (I). (Barn
IV:12)
Gift med föregående ana.
V:25 mm ff f
Olof Mattsson (2186). Född 1769-10-26 i Österlings, Stånga (I). (Barn
IV:13)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Mathias Krok (2671). Född 1800-10-15 i Stånga (I). Död 1870-07-18 i
     Fröjel (I). (Se IV:13).
V:26 mm ff m
Anna Jacobsdotter (2187). Född 1769-03-29. Död 1804. (Barn IV:13)
Gift med föregående ana.
V:27 mm fm f
Olof Andersson Sandlöpare (940). Kronobåtsman. (Barn IV:14)
Gift 1794-04-21 i Eskelhem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Elisabet Maria Olofsdotter Sandlöpare (2672). Född 1800-08-24 i
     Unghanse grund, Eskelhem (I). Död 1851-09-25 i Fröjel (I). (Se
     IV:14).
V:28 mm fm m
Elisabet Nilsdotter (941). (Barn IV:14)
Gift 1794-04-21 i Eskelhem (I) med föregående ana.
V:29 mm mf f
Olof Nilsson (943). Skolmästare. (Barn IV:15)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 13
------------------------------------------------------------------------
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Olofsson Lång (2674). Född 1800-04-18 i Fårö (I). Levde
     (1800-04-18) i Kom från Fårö 1825.Boende på Hägvide grund.. (Se
     IV:15).
V:30 mm mf m
Caisa (944). (Barn IV:15)
Gift med föregående ana.
V:31 mm mm f
Hans Kejsare (947). Båtsman. (Barn IV:16)
Gift 1795-04-07 i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Katarina Kejsare (2675). Född 1800-07-29 i Lärbro (I). (Se
     IV:16).
V:32 mm mm m
Katarina Hansdotter (948). Född i Stora Källstäde, Lärbro (I). (Barn
IV:16)
Gift 1795-04-07 i Lärbro (I) med föregående ana.
---------------------------- Generation VI  ----------------------------
VI:1 ff ff ff
Mattias Gahnström (2189). Född 1778-04-23 i Lärbro (I) (Lärbro C:1 sid
37). Död 1861-01-24 i Othem (I). Skomak/Fjärdingsman. (Barn V:1, Far
VII:1, Mor VII:2)
Gift 1802-10-31 i Othem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Pehr Gahnström (2167). Född 1803-08-13 i Othem (I). Död 1872-11-28 i
     Othem (I). Levde (1872-11-28) i Familjen bodde först i Långome,
     sedan på File gård som ägdes av Fåreus i Slitö (slite).. (Se V:1).
   Jacob Gahnström (2836). Född 1805-12-27 i Othem (I). Död som liten.
   Stina Lena Gahnström (2211). Född 1816-07-11 i Othem (I).
   Mårten Niklas Gahnström (2224). Född 1821-11-11 i Othem (I). Död
     1873-11-26 i Lärbro (I).
VI:2 ff ff fm
Stina JacobsD Stenbom (2200). Född 1780-01-02 i Othem (I). Död
1869-01-03 i Othem (I). (Barn V:1, Far VII:3, Mor VII:4)
Gift 1802-10-31 i Othem (I) med föregående ana.
VI:5 ff fm ff
Sven Kroksabel (1912). Kronobåtsman. Född 1773 i Kristdala (H). Död 1806
i Lojsta (I). (Barn V:3, Far VII:9, Mor VII:10)
Gift (1798-aug-sept) i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Rasmus Svensson (1601). Född 1798-11-01 i Lärbro (I). Död 1871-11-02
     i Lärbro (I). Levde (1871-11-02) i Vikers & Storungs. (Se V:3).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 14
------------------------------------------------------------------------
   Helena Svensdotter (1342). Född 1801 i Lärbro (I).
VI:6 ff fm fm
Gertrud Rasmusdotter Fellerman (1934). Född 1777-05-22 i Lärbro (I). Död
1851 i Lärbro (I). (Barn V:3, Far VII:11, Mor VII:12)
Gift (1798-aug-sept) i Lärbro (I) med föregående ana.
VI:7 ff fm mf
Anders Hangersten (2962). Enrollerad. Född 1759-10-30 i Hangvar (I). Död
1829 i Lärbro (I). (Barn V:4, Far VII:13, Mor VII:14)
Gift 1782 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Hangersten (2964). Född 1782-10-20 i Lärbro (I).
   Anna Gärdrud Hangersten (2992). Född 1784-01-02 i Lärbro (I).
   Margareta Christina Hangersten (2993). Född 1785-10-13 i Lärbro (I).
   Gärdrud Hangersten (2996). Född 1788-10-30 i Lärbro (I).
   Jacob Hangersten (2998). Född 1792-01-18 i Lärbro (I).
   Anna Catharina Hangersten (2999). Född 1793-05-01 i Lärbro (I).
   Johannes Hangersten (2965). Född 1796-04-27 i Lärbro (I).
   Maria Juditta Hangersten (2966). Läskerska. Född 1799-07-26 i Lärbro
     (I). Död 1846-11-13 i Hall (I). Dödsorsak: Lungsot.
   Helena Elisabeth Andersdotter Svensson (1812). Född 1802-10-21 i
     Lärbro (I). Död 1867-12-08 i Lärbro (I). (Se V:4).
VI:8 ff fm mm
Margaretha Catharina Jacobsdotter Lindahl (2963). Född 1760-12-06 i
Visby (I). (Barn V:4, Far VII:15, Mor VII:16)
Gift 1782 med föregående ana.
VI:9 ff mf ff
Hans Friberg (3104). Född 1765-01-18 i Hangvar (I). Död 1833 i Hangvar
(I). (Barn V:5)
Gift 1798-11-12 i Hall (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Hans Friberg (3032). Född 1793-02-01 i Hall (I). Död 1866-10-20 i
     Hall (I). (Se V:5).
   Petter Friberg (1350). Född 1795 i Hall (I).
   Anna Friberg (1351). Född 1805 i Hall (I).
VI:10 ff mf fm
Anna Maja Persdotter (362). Född i Stenkyrka (I). (Barn V:5)
Gift 1798-11-12 i Hall (I) med föregående ana.
VI:11 ff mf mf
Lars Andersson Melin (3041). Död 1801 i Hall (I). Skolmästare. (Barn
V:6)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Cajsa Melin (3034). Född 1792-11-10 i Hall (I). Död 1875-03-01 i
     Hall (I). (Se V:6).
 
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 15
------------------------------------------------------------------------
VI:12 ff mf mm
Catharina Persdotter (3060). Född 1767 i Hall (I). Skolmästardotter.
(Barn V:6, Far VII:23)
Gift med föregående ana.
VI:13 ff mm ff
Jacob Jacobsson (1237). Född 1770. Död omkring 1840 i Fleringe (I).
(Barn V:7)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Johan Ringbom (3042). Född 1803-05-12 i Fleringe (I). Död 1866 i
     Fleringe (I). Levde 1866 i Utflyttade fr Hangvar till Fleringe
     1834. (Se V:7).
VI:14 ff mm fm
Christina Nilsdotter (1238). Född 1768. (Barn V:7)
Gift med föregående ana.
VI:15 ff mm mf
Andreas Larsson Wilk (1177). Kronolots. Född 1767 i Hangvar (I). Död
1812 i Karlskrona. (Barn V:8, Far VII:29)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lena Lisa Andersdotter Wilk (3043). Född 1799-01-04 i Hangvar (I).
     Död omkring 1860. (Se V:8).
VI:16 ff mm mm
Helena Catharina Köhler (1185). Född 1773 i Rute (I). Död 1801 i Hangvar
(I). (Barn V:8, Far VII:31, Mor VII:32)
Gift med föregående ana.
VI:17 fm ff ff
Hans Persson (2665). Född 1750-09-24 i Svalings, Gothem (I) . Död
1838-01-27. Husbonde Svalings. (Barn V:9, Far VII:33, Mor VII:34)
Gift (1775-11-14) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Hansson (1501). Född 1776-07-16 i Svalings, Gothem (I) .
   Per Hansson (179). Född 1776-07-16 i Gothem (I). Död 1776-07-16 i
     Gothem (I).
   Per Hansson (1512). Född 1777-11-17 i Svalings, Gothem (I) .
   Margaretha Cathrina Hansdotter (1523). Husbondehustru. Född
     1779-02-08 i Svalings, Gothem (I) . Död 1806-11-28 i Botvalde,
     Gothem (I).
   Anna Christina Hansdotter (2967). Född 1782-07-15 i Svalings, Gothem
     (I) .
   Hans Hansson (1679). Född 1786-12-12 i Gothem (I). Död 1839-02-06 i
     Gothem (I). Levde (1839-02-06) i Svalings, Gothem. (Se V:9).
VI:18 fm ff fm
Christina Jacobsdotter (2677). Född 1742-10-31 i Suderbys, Gothem (I).
Död 1812-05-06 i Svalings, Gothem (I) . (Barn V:9, Far VII:35, Mor
VII:36)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 16
------------------------------------------------------------------------
Gift (1775-11-14) i Gothem (I) med föregående ana.
VI:19 fm ff mf
Anders Jacobsson (2604). Husbonde Nors. Född 1747-04-30 i Pilgårds, Boge
(I). Död 1817-06-12 i Nors, Gothem (I). (Barn V:10, Far VII:37, Mor
VII:38)
Gift 1771-06-27 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Margaretha Andersdotter (1786). Bondehustru. Född 1774-12-11 i Nors,
     Gothem (I). Död 1847-09-19 i Nors, Gothem (I).
   Per Andersson (1787). Född 1779-09-08 i Nors, Gothem (I).
   Catharina(Cajsa) Andersdotter (1801). Född 1784-09-16 i Nors, Gothem
     (I). Död 1845-02-01 i Svalings, Gothem (I) . (Se V:10).
   Anna Andersdotter (1788). Född 1784-09-16 i Nors, Gothem (I). Död
     1784-09-16 i Nors, Gothem (I).
VI:20 fm ff mm
Anna Persdotter (2605). Född 1753-04-14 i Nors, Gothem (I). Död
1825-07-29 i Nors, Gothem (I). (Barn V:10, Far VII:39, Mor VII:40)
Gift 1771-06-27 i Gothem (I) med föregående ana.
VI:21 fm fm ff
Olof Larsson (2689). Född 1762-04-26 i Medebys, Gothem (I). Död
1830-08-17 i Gothem (I). Husb Medebys Ö. (Barn V:11, Far VII:41, Mor
VII:42)
Gift 1784-10-26 i Källunge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Olofsson (1923). Född 1786-02-05 i Medebys, Gothem (I). Död
     1850-04-25 i Gothem (I). Levde (1850-04-25) i Husb östra gården
     Medebys.. (Se V:11).
   Per Magnus Olofsson (2923). Hb/kyrkv Hangre. Född 1789-09-21 i
     Medebys, Gothem (I).
   Olof Olofsson (2925). Född 1793-02-11 i Medebys, Gothem (I). Död
     1866-02-12 i Hinser N, Gothem (I). Husb Hinser norra.
   Anna Greta Olofsdotter (2926). Bosatt i Källunge. Född 1796 i
     Medebys, Gothem (I).
   Lena Cajsa Maja Olofsdotter (1761). Född 1802 i Gothem (I).
VI:22 fm fm fm
Magdalena(Lena) Pehrsdotter (2769). Husbondehustru. Född 1757-04-09 i
Kullsarve, Källunge (I). Död 1830-11-22 i Medebys, Gothem (I). (Barn
V:11, Far VII:43, Mor VII:44)
Gift 1784-10-26 i Källunge (I) med föregående ana.
VI:23 fm fm mf
Jacob Jonasson (2815). Född 1768-07-31 i Gothem (I). Död 1844-10-23.
Husbonde 9/16 Hinser Södra. (Barn V:12, Far VII:45, Mor VII:46)
Gift 1791-11-08 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jonas Jacobsson (2841). Född 1794-08-03 i Hinser N, Gothem (I).
   Hans Jacobsson (2853). Född 1796-07-14 i Hinser N, Gothem (I). Husb
     9/16 Hinser södra.
   Brita Cajsa Jacobsdotter (2034). Född 1798-10-31 i Hinser N, Gothem
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 17
------------------------------------------------------------------------
     (I). Död 1875-11-03 i Medebys, Gothem (I). Levde (1875-11-03) i Kom
     från Hintzer.. (Se V:12).
VI:24 fm fm mm
Maria Hansdotter (2829). Född 1772-07-31 i Gothem (I). Död () i Hinser
N, Gothem (I). (Barn V:12, Far VII:47, Mor VII:48)
Gift 1791-11-08 i Gothem (I) med föregående ana.
VI:25 fm mf ff
Lars Larsson (2901). Nämdeman. Född 1752-03-17 i Uppgarde, Vallstena
(I). Död 1817-07-19. (Barn V:13)
Gift 1778-10-20 i Fole (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Greta Larsdotter (2015). Född 1780-09-05 i Uppgarde, Vallstena (I).
   Per Larsson (2893). Född 1790-07-13 i Uppegårde, Vallstena (I). Död
     1860 i Vallstena (I). (Se V:13).
VI:26 fm mf fm
Sophia Persdotter (2903). Född 1752-07-28 i Fole (I). Död 1816-06-12.
(Barn V:13, Far VII:51, Mor VII:52)
Gift 1778-10-20 i Fole (I) med föregående ana.
VI:27 fm mf mf
Paul Paulsson (2894). Född 1762-02-28 i St Bjerges, Vallstena (I). Död
1837 i Vallstena (I). (Barn V:14, Far VII:53, Mor VII:54)
Gift 1788-11-06 i Vallstena (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Dorotea Lisa Paulsdotter (2892). Född 1791-03-19 i St Bjerges,
     Vallstena (I). Död 1867 i Vallstena (I). (Se V:14).
   Olof Paulsson (2900). Född 1799-08-11 i St Bjerges, Vallstena (I).
VI:28 fm mf mm
Anna Dorotea Olofsdotter (2896). Född 1761-02-20 i Fole (I). Död 1842 i
Vallstena (I). (Barn V:14, Far VII:55, Mor VII:56)
Gift 1788-11-06 i Vallstena (I) med föregående ana.
VI:29 fm mm ff
Lars Thomasson (155). Född 1756-07-10 i Dalhem (I). Död 1809 i Dalhem
(I). (Barn V:15, Far VII:57, Mor VII:58)
Gift 1:o 1781-10-30 i Boge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Tomas Larsson (157). Född 1783 i Dalhem (I). Död 1823 i Dalhem (I).
   Helena Elisabet Siggur (159). Född 1786 i Dalhem (I).
   Lars Siggur (112). Född 1789 i Dalhem (I). Död 1869 i Vallstena (I).
     (Se V:15).
   Margarete Katarina Siggur (160). Född 1796.
Gift 2:o 1802 med Katarina Detlofsdotter (162). Född 1777 i Ekeby (I).
                                 Barn:
   Helena Elisabet Siggur (163). Född 1803 i Dalhem (I).
   Anna Gertrud Siggur (164). Född 1809 i Dalhem (I).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 18
------------------------------------------------------------------------
VI:30 fm mm fm
Stina Lisa Thomasdotter Tjelder (156). Född 1763-12-12 i Boge (I). Död
1800-10-20 i Dalhem (I). (Barn V:15, Far VII:59, Mor VII:60)
Gift 1781-10-30 i Boge (I) med föregående ana.
VI:31 fm mm mf
Jacob Persson (117). Född 1762 i Norrgarde, Vallstena (I). (Barn V:16,
Far VII:61, Mor VII:62)
Gift 1:o 1787-10-25 i Vallstena (I) med Anna Johansdotter (220). Död
1789 i Vallstena (I).
Gift 2:o 1790-11-04 i Hejnum (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Magdalena Jacobsdotter (1400). Född 1793 i Norrgarde, Vallstena
     (I).
   Kristina Jacobsdotter (115). Född 1795 i Vallstena (I). Död 1878 i
     Vallstena (I). (Se V:16).
VI:32 fm mm mm
Helena Maria Nilsdotter (118). Född 1770 i Boters, Hejnum (I). (Barn
V:16, Far VII:63, Mor VII:64)
Gift 1790-11-04 i Hejnum (I) med föregående ana.
VI:33 mf ff ff
Bengt Olofsson Snevide (3024). Husbonde Snevide. Född 1749-11-28 i
Snevide, Lye (I). Död 1802-10-14. Begravd 19 oct. (Barn V:17, Far
VII:65, Mor VII:66)
Gift 1775-10-29 i Lye (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Bengtsson (3020). Född 1779-09-15 i Snevide, Lye (I). Död
     1839-12-17 i Guldrupe (I). (Se V:17).
   Margareta Bengtsdotter (3026). Född 1787-10-23 i Snevide, Lye (I).
   Mårten Bengtsson (3027). Född 1791.
   Anna Catharina (3029). Född 1799.
VI:34 mf ff fm
Christina Jacobsdotter (3025). Född 1758-01-19 i Romunds, Alskog (I).
(Barn V:17)
Gift 1775-10-29 i Lye (I) med föregående ana.
VI:35 mf ff mf
Frans Jacobsson (2017). Stora Welinge. Född 1744. (Barn V:18)
Gift 1769-10-13 i Buttle (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Cathrina Fransdotter (2019). Född 1770.
   Christina Fransdotter (3022). Född 1781-05-19 i St. Welinge, Buttle
     (I). Död 1810-07-08 i Bondarve, Guldrupe (I). (Se V:18).
   Anna Lisa Fransdotter (2020). Född 1787-10-23 i St. Welinge, Buttle
     (I).
   Anders Fransson (2021). Född 1790 i St. Welinge, Buttle (I). Död 1808
     i Hugrefs, Gammelgarn (I).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 19
------------------------------------------------------------------------
VI:36 mf ff mm
Margareta Elisabet (2018). Född 1748-02-04 i St. Welinge, Buttle (I).
Död 1812-04-22 i Hugrefs, Gammelgarn (I). (Barn V:18, Far VII:71, Mor
VII:72)
Gift 1769-10-13 i Buttle (I) med föregående ana.
VI:37 mf fm ff
Per Monson (2663). (Barn V:19)
Gift (1772-11-29) i Misterhult (H) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Magnus Persson Widgren (2641). Född 1773-05-09 i Hjötehult,
     Misterhult (H). Död 1833-08-19 i Anga (I). (Se V:19).
VI:38 mf fm fm
Kerstin Persdotter (2664). (Barn V:19)
Gift (1772-11-29) i Misterhult (H) med föregående ana.
VI:43 mf mf mf
Sven Nilsson (1410). (Barn V:22)
Gift 1752-09-21 i Ramdala (K) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Bencta Svensdotter (2683). Född 1756-01-05 i Ramdala (K). Levde
     (1755-05-22) i Bodde troligen i Björndalen då hon fick sonen Johan
     Fredrik.. (Se V:22).
VI:44 mf mf mm
Catrina Olofsdotter (1411). (Barn V:22)
Gift 1752-09-21 i Ramdala (K) med föregående ana.
---------------------------- Generation VII ----------------------------
VII:1 ff ff ff f
Pehr Risengren (2268). Född 1749-03-09 i Lärbro (I). Död 1821-05-21 i
Othem (I). Artillerist. (Barn VI:1, Far VIII:1, Mor VIII:2)
Gift 1776-04-10 i Lärbro (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Nils Pehrsson Risengren (2985). Född 1776-11-03 i Lärbro (I).
   Mattias Gahnström (2189). Född 1778-04-23 i Lärbro (I) (Lärbro C:1
     sid 37). Död 1861-01-24 i Othem (I). (Se VI:1).
VII:2 ff ff ff m
Helena Mårtensdotter (2279). Född 1734 i Lärbro (I). Död 1797-10-26 i
Lärbro (I). (Barn VI:1, Far VIII:3, Mor VIII:4)
Gift 1776-04-10 i Lärbro (I) med föregående ana.
VII:3 ff ff fm f
Jacob Jacobsson Stenbom (2334). Född 1749 i Tingstäde (I). Död 1790 i
Othem (I). (Barn VI:2, Far VIII:5, Mor VIII:6)
Gift (1779-11-17) i Othem (I) med efterföljande ana.
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 20
------------------------------------------------------------------------
                                 Barn:
   Maja Stenbom (3168). Född 1778 i Othem (I).
   Stina JacobsD Stenbom (2200). Född 1780-01-02 i Othem (I). Död
     1869-01-03 i Othem (I). (Se VI:2).
   Margareta Stenbom (2863). Född 1784 i Othem (I).
   Jacob Stenbom (3169). Född 1785 i Othem (I).
   Greta Jacobsdotter (3170). Född 1789.
VII:4 ff ff fm m
Margareta Persdotter (2323). Född 1756-04-08 i Othem (I). Död 1811-10-12
i Othem (I). (Barn VI:2, Far VIII:7, Mor VIII:8)
Gift (1779-11-17) i Othem (I) med föregående ana.
VII:9 ff fm ff f
Anders German (1233). Profoss. Född 1739 i Kristdala (H). Död 1784-07-22
i Visby (I). (Barn VI:5)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Sven Kroksabel (1912). Född 1773 i Kristdala (H). Död 1806 i Lojsta
     (I). (Se VI:5).
VII:10 ff fm ff m
Elisabeth Nilsdotter (1234). Född 1740 i Kristdala (H). Död i Etelhem
(I). (Barn VI:5)
Gift med föregående ana.
VII:11 ff fm fm f
Erasmus Fellerman (1945). Född omkring 1736 i Västergarn (I). Död
1812-09-23 i Lärbro (I). Båtsman. (Barn VI:6)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Johan Felderman (1240). Född 1763 i Lärbro (I).
   Rasmus Felderman (1241). Född 1766 i Lärbro (I).
   Anna Erasmusdotter Fellerman (2991). Född 1768-10-21 i Lärbro (I).
   Magdalena Erasmusd. Fellerman (2986). Född 1772-05-24. Död Före 1774.
   Magdalena Erasmusd. Fellerman (2987). Född 1774-07-01 i Lärbro (I).
   Gertrud Rasmusdotter Fellerman (1934). Född 1777-05-22 i Lärbro (I).
     Död 1851 i Lärbro (I). Levde 1851 i Bodde som änka på St Källstäde
     grund.. (Se VI:6).
VII:12 ff fm fm m
Gertrud Persdotter Fellerman (1956). Född 1731. Död 1815-08-02 i Lärbro
(I). (Barn VI:6)
Gift med föregående ana.
VII:13 ff fm mf f
Thomas Andersson (3053). (Barn VI:7)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anders Hangersten (2962). Född 1759-10-30 i Hangvar (I). Död 1829 i
     Lärbro (I). (Se VI:7).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 21
------------------------------------------------------------------------
VII:14 ff fm mf m
Gertrud (3054). (Barn VI:7)
Gift med föregående ana.
VII:15 ff fm mm f
Karl Jacob Lindahl (3055). Enrolleringskarl. Född 1728 i Visby (I). Död
1778 i Lärbro (I). (Barn VI:8, Far VIII:29, Mor VIII:30)
Gift (1756-01-08?) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Lindahl (1207). Född 1756-11-07 i Visby (I). Död 1757-01-03 i
     Visby (I).
   Christina Jacobsdotter (3058). Född 1758-10-13 i Visby (I). Död
     1761-04-26 i Visby (I).
   Margaretha Catharina Jacobsdotter Lindahl (2963). Född 1760-12-06 i
     Visby (I). (Se VI:8).
   Christina Lindahl (1208). Född (1762-12-) i Visby (I).
   Johannes Lindahl Walla (3059). Född 1769-09-08 i Visby (I).
VII:16 ff fm mm m
Margareta Weström (3056). Född 1728 i Stenkumla (I). (Barn VI:8)
Gift (1756-01-08?) med föregående ana.
VII:23 ff mf mm f
Per (3062). Skolmästare. (Barn VI:12)
Gift
                                 Barn:
   Catharina Persdotter (3060). Född 1767 i Hall (I). (Se VI:12).
VII:29 ff mm mf f
Lars Wilk (1181). Född 1740-02-16 i Hangvar (I). Död 1809 i Hangvar (I).
(Barn VI:15)
Gift
                                 Barn:
   Andreas Larsson Wilk (1177). Född 1767 i Hangvar (I). Död 1812 i
     Karlskrona. (Se VI:15).
VII:31 ff mm mm f
Matthias Matthiasson Köhler (1187). Lantbrukare. Född 1743 i Grodda,
Fleringe (I). (Barn VI:16, Far VIII:61, Mor VIII:62)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Helena Catharina Köhler (1185). Född 1773 i Rute (I). Död 1801 i
     Hangvar (I). (Se VI:16).
VII:32 ff mm mm m
Maria Elisabeth Hanstén (1189). Född 1744. Död 1810-03-26 i Bunge (I).
(Barn VI:16, Far VIII:63, Mor VIII:64)
Gift med föregående ana.
 
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 22
------------------------------------------------------------------------
VII:33 fm ff ff f
Per Hansson (3100). Husbonde Svalings. Född 1719-03-31 i Gothem (I). Död
1768-06-09 i Svalings, Gothem (I) . (Barn VI:17, Far VIII:65, Mor
VIII:66)
Gift 1747-01-20 i Hörsne med Bara (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Greta Persdotter (1479). Född 1747-09-08 i Gothem (I). Död 1821
     i Hägleifs, Gothem (I).
   Hans Persson (2665). Född 1750-09-24 i Svalings, Gothem (I) . Död
     1838-01-27. (Se VI:17).
   Per Persson (1468). Född 1752-10-03 i Svalings, Gothem (I) .
VII:34 fm ff ff m
Margareta Persdotter (3101). Husbondehostru. Född 1723-01-06 i
Hallgårds, Hörsne med Bara (I). Död 1799-03-18 i Svalings, Gothem (I) .
(Barn VI:17)
Gift 1747-01-20 i Hörsne med Bara (I) med föregående ana.
VII:35 fm ff fm f
Jacob Suderbys (2611). Född omkring 1705. Död 1766-08-25 i Suderbys,
Gothem (I). (Barn VI:18, Far VIII:69, Mor VIII:70)
Gift 1730 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Jacobsson (2613). Född 1735-05-15 i Suderbys, Gothem (I).
   Jacob Jacobsson (2614). Född 1737-03-06 i Suderbys, Gothem (I). Död
     1749 i Suderbys, Gothem (I).
   Christina Jacobsdotter (2677). Född 1742-10-31 i Suderbys, Gothem
     (I). Död 1812-05-06 i Svalings, Gothem (I) . (Se VI:18).
   Catharina Jacobsdotter (2615). Född 1746 i Suderbys, Gothem (I).
VII:36 fm ff fm m
Catrina Suderbys (2612). Född 1703. Död 1776-06-03 i Suderbys, Gothem
(I). (Barn VI:18)
Gift 1730 i Gothem (I) med föregående ana.
VII:37 fm ff mf f
Jacob Pilgårds (2011). (Barn VI:19, Far VIII:73)
Gift 1745-11-07 i Pilgårds, Boge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anders Jacobsson (2604). Född 1747-04-30 i Pilgårds, Boge (I). Död
     1817-06-12 i Nors, Gothem (I). (Se VI:19).
VII:38 fm ff mf m
Butvi Kumbles (2184). Död 1751-09-12 i Pilgårds, Boge (I). (Barn VI:19)
Gift 1745-11-07 i Pilgårds, Boge (I) med föregående ana.
VII:39 fm ff mm f
Per Hangersborg (2608). Född 1724-08-10 i Norrlanda (I). Död 1771-07-06
i Nors grund, Nors, Gothem (I). (Barn VI:20)
Gift med efterföljande ana.
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 23
------------------------------------------------------------------------
                                 Barn:
   Gertrud Persdotter (1781). Född 1751 i Nors grund, Nors, Gothem (I).
   Anna Persdotter (2605). Född 1753-04-14 i Nors, Gothem (I). Död
     1825-07-29 i Nors, Gothem (I). (Se VI:20).
VII:40 fm ff mm m
Margareta Hansdotter (2609). Född 1728-08-23. Död 1796-10-24. (Barn
VI:20, Far VIII:79, Mor VIII:80)
Gift med föregående ana.
VII:41 fm fm ff f
Lars Johansson (2736). Född 1730-09-25 i Medebys, Gothem (I). Död
1796-01-11 i Medebys, Gothem (I). Husb Medebys Ö. (Barn VI:21, Far
VIII:81, Mor VIII:82)
Gift () med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Larsson (2689). Född 1762-04-26 i Medebys, Gothem (I). Död
     1830-08-17 i Gothem (I). (Se VI:21).
VII:42 fm fm ff m
Margareta Christensdotter (2713). Född 1730 i Kullsarve, Källunge (I).
Död 1798-05-11 i Medebys, Gothem (I). (Barn VI:21)
Gift () med föregående ana.
VII:43 fm fm fm f
Pär Larsson (2904). Född 1721-07-21 i Vallstena (I). Död 1766 i Källunge
(I). (Barn VI:22)
Gift (1748-10-26) i Källunge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Magdalena(Lena) Pehrsdotter (2769). Född 1757-04-09 i Kullsarve,
     Källunge (I). Död 1830-11-22 i Medebys, Gothem (I). (Se VI:22).
VII:44 fm fm fm m
Annika Persdotter (2921). Född 1715-06-01 i Tjauls, Lummelunda (I). Död
1787 i Källunge (I). (Barn VI:22)
Gift (1748-10-26) i Källunge (I) med föregående ana.
VII:45 fm fm mf f
Jonas Larsson (3092). Hb i Hinser södra. Född 1726-08-17 i Gothem (I).
Död 1798-11-23 i Hinser N, Gothem (I). (Barn VI:23, Far VIII:89, Mor
VIII:90)
Gift 1:o 1750-10-08 i Gothem (I) med Dordi Jönsdotter (3096). Född i
Petsarve, Norrlanda (I). Död 1761-11-15 i Hinser N, Gothem (I).
                                 Barn:
   Christen Jonasson (2600). Hb Västerbjers. Född 1750-06-14 i Hinser N,
     Gothem (I).
   Lars Jonasson (2601). Född 1752-03-12 i Hinser N, Gothem (I). Död
     1777.
   Brita Jonasdsdotter (2602). Född 1756-12-18 i Hinser N, Gothem (I).
Gift 2:o (1762-10-21) i Gothem (I) med efterföljande ana.
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 24
------------------------------------------------------------------------
                                 Barn:
   Dorti Jonasdotter (457). Född 1766-01-17 i Hinser N, Gothem (I).
   Jacob Jonasson (2815). Född 1768-07-31 i Gothem (I). Död 1844-10-23.
     Levde (1844-10-23) i Hintzer i Gothem. (Se VI:23).
   Jonas Jonasson (2603). Född 1771-02-08 i Hinser N, Gothem (I).
   Helena Jonasdotter (2599). Hb-hustru Otemars othem. Född 1776-02-09 i
     Hinser N, Gothem (I).
VII:46 fm fm mf m
Brita Jacobsdotter (3093). Född 1744-11-28 i Kyrkbinge, Gothem (I). Död
1796-04-24 i Hinser N, Gothem (I). (Barn VI:23, Far VIII:91, Mor
VIII:92)
Gift (1762-10-21) i Gothem (I) med föregående ana.
VII:47 fm fm mm f
Hans Hansson (2621). Född 1733-03-15. Död 1802-10-03. Kalkugnskarl.
(Barn VI:24)
Gift (1771-11-19) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Maria Hansdotter (2829). Född 1772-07-31 i Gothem (I). Död () i
     Hinser N, Gothem (I). Levde (?) i Hintzer i Gothem.. (Se VI:24).
VII:48 fm fm mm m
Gärtrud Olofsdotter (2622). Född 1743-10-28. Död 1827-03-24 i Hinser N,
Gothem (I). (Barn VI:24)
Gift (1771-11-19) i Gothem (I) med föregående ana.
VII:51 fm mf fm f
Per Jacobsson (382). Född 1724 i Fole (I). (Barn VI:26, Far VIII:101,
Mor VIII:102)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Sophia Persdotter (2903). Född 1752-07-28 i Fole (I). Död 1816-06-12.
     (Se VI:26).
VII:52 fm mf fm m
Anna Katarina Jacobsdotter (383). Född 1737 i Fole (I). Död 1805 i Fole
(I). (Barn VI:26)
Gift med föregående ana.
VII:53 fm mf mf f
Pauel Pauelssson (92). Född 1737 i Vallstena (I). Död 1800 i Vallstena
(I). (Barn VI:27, Far VIII:105, Mor VIII:106)
Gift 1:o 1761 i Anga (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Paul Paulsson (2894). Född 1762-02-28 i St Bjerges, Vallstena (I).
     Död 1837 i Vallstena (I). (Se VI:27).
   Katarina Pauelsdotter (94). Född 1764 i Vallstena (I).
Gift 2:o 1772 med Katarina Hansdotter (374). Född 1731 i Norrlanda (I).
Död 1809 i Vallstena (I).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 25
------------------------------------------------------------------------
VII:54 fm mf mf m
Elisabet Eskilsdotter (93). Född 1730 i Anga (I). Död 1765 i Vallstena
(I). (Barn VI:27, Far VIII:107, Mor VIII:108)
Gift 1761 i Anga (I) med föregående ana.
VII:55 fm mf mm f
Olof Olsson (1318). Född 1720 i Bäl (I). Död 1797 i Vallstena (I). (Barn
VI:28)
Gift 1758-11-02 i Fole (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Dorotea Olofsdotter (2896). Född 1761-02-20 i Fole (I). Död 1842
     i Vallstena (I). (Se VI:28).
VII:56 fm mf mm m
Dorotea Persdotter (1319). Född 1723 i Lokrume (I). Död 1794 i Källunge
(I). (Barn VI:28)
Gift 1758-11-02 i Fole (I) med föregående ana.
VII:57 fm mm ff f
Tomas Larsson (166). Född 1728-03-28 i Dalhem (I). Död 1786 i Dalhem
(I). (Barn VI:29, Far VIII:113, Mor VIII:114)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Thomasson (155). Född 1756-07-10 i Dalhem (I). Död 1809 i Dalhem
     (I). (Se VI:29).
VII:58 fm mm ff m
Helena Hansdotter (167). Född 1730 i Dalhem (I). Död 1787 i Dalhem (I).
(Barn VI:29)
Gift med föregående ana.
VII:59 fm mm fm f
Thomas Persson Kjellder (380). Född 1733-05-02 i Tjälder, Boge (I). Död
1822-05-11 i Boge (I). (Barn VI:30, Far VIII:117, Mor VIII:118)
Gift 1762-11-09 i Boge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Stina Lisa Thomasdotter Tjelder (156). Född 1763-12-12 i Boge (I).
     Död 1800-10-20 i Dalhem (I). (Se VI:30).
   Anna Margareta Tjelder (1315). Född 1766-03-27 i Tjälder, Boge (I).
     Död 1842-12-25 i Tjälder, Boge (I).
   okänd Tjelder (1316). Född 1768-11-05 i Tjälder, Boge (I). Död
     1770-11-12 i Tjälder, Boge (I).
VII:60 fm mm fm m
Wendela Wikegren (1256). Född 1729-02-17 i Bringsarve, Ardre (I). Död
1820-02-25 i Tjälder, Boge (I). (Barn VI:30, Far VIII:119, Mor VIII:120)
Gift 1762-11-09 i Boge (I) med föregående ana.
VII:61 fm mm mf f
Per Persson (120). Född 1739 i Vallstena (I). Död 1802 i Vallstena (I).
(Barn VI:31, Far VIII:121, Mor VIII:122)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 26
------------------------------------------------------------------------
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Stina Persdotter (221). Född 1759 i Vallstena (I).
   Jacob Persson (117). Född 1762 i Norrgarde, Vallstena (I). (Se
     VI:31).
VII:62 fm mm mf m
Lena Jacobsdotter (121). Född 1741 i Vallstena (I). Död 1821 i Vallstena
(I). (Barn VI:31)
Gift med föregående ana.
VII:63 fm mm mm f
Nils Nilsson (123). Född 1734 i Austris, Tingstäde (I). Död 1815 i
Hejnum (I). (Barn VI:32, Mor VIII:126)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Helena Maria Nilsdotter (118). Född 1770 i Boters, Hejnum (I). (Se
     VI:32).
VII:64 fm mm mm m
Stina Olofsdotter (124). Född 1737 i Hejnum (I). Död 1814 i Hejnum (I).
(Barn VI:32, Far VIII:127, Mor VIII:128)
Gift med föregående ana.
VII:65 mf ff ff f
Olof Persson Snevide (3030). Husbonde Snevide. Född 1708-02-11. Död
1782-01-31. (Barn VI:33)
Gift 1:o
Gift 2:o 1748-11-11 i Lye (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Bengt Olofsson Snevide (3024). Född 1749-11-28 i Snevide, Lye (I).
     Död 1802-10-14. (Se VI:33).
VII:66 mf ff ff m
Margareta Bengtsdotter (3031). Född 1719-09-18. (Barn VI:33)
Gift 1748-11-11 i Lye (I) med föregående ana.
VII:71 mf ff mm f
Anders (2024). Hb i St Welinge. (Barn VI:36)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Margareta Elisabet (2018). Född 1748-02-04 i St. Welinge, Buttle (I).
     Död 1812-04-22 i Hugrefs, Gammelgarn (I). (Se VI:36).
VII:72 mf ff mm m
Catharina (2025). Hb Hustru i St Welinge. (Barn VI:36)
Gift med föregående ana.
 
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 27
------------------------------------------------------------------------
--------------------------- Generation VIII  ---------------------------
VIII:1 ff ff ff ff
Nils Nilsson Risengren (2816). Född 1720. Död omkring 1783 i Fleringe
(I). Dödsorsak: Svullnad. Artillerist, handtlangare. (Barn VII:1)
Gift 1:o 1745-04-10 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Pehr Risengren (2268). Född 1749-03-09 i Lärbro (I). Död 1821-05-21 i
     Othem (I). (Se VII:1).
   Nils (Nilsson) Risengren (2851). Född 1750-10-10 i Lärbro (I).
Gift 2:o (1781-11-29) i Lärbro (I) med Kristina (2852). Född omkring
1720.
VIII:2 ff ff ff fm
Lena Maria Rasmusdotter (2818). Död 1780. Dödsorsak: Benröta. (Barn
VII:1)
Gift 1745-04-10 med föregående ana.
VIII:3 ff ff ff mf
Mårten Michelsson (3000). Född omkring 1710. Död 1774. (Barn VII:2, Far
IX:5)
Gift 1:o med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Helena Mårtensdotter (2279). Född 1734 i Lärbro (I). Död 1797-10-26 i
     Lärbro (I). Levde (1797-10-26) i Kom från Westninge.. (Se VII:2).
   Maria Anna Mårtensdotter (3002).
   Maria Mårtensdotter (3003).
Gift 2:o 1740 i Lärbro (I) med Anna (Annica) Hansdotter (3007). Född
1713. Död 1745.
                                 Barn:
   Catarina Mårtensdotter (3010). Född 1742.
   Kerstin Mårtensdotter (3011). Född 1744.
   Lars Mårtensson (3008). Född 1745. Död 1745.
Gift 3:o med Christina Larsdotter (3012). Född 1718 i Hangvar (I). Död
1776.
                                 Barn:
   Margareta Christina Mårtensdotter (3013). Född 1748-02-20 i Lärbro
     (I).
   Dorthi Lisa Mårtensdotter (3014). Född 1750.
   Mårten Mårtensson (3015). Född 1753.
   Helena & Elisabeth Mårtensdotter (3016). Född 1760.
VIII:4 ff ff ff mm
Catarina Hansdotter (3001). Född 1700. Död 1740-02-18. (Barn VII:2)
Gift med föregående ana.
VIII:5 ff ff fm ff
Jacob Afve (3155). Kronobåtsman. Född 1724 i Tingstäde (I). (Barn VII:3,
Far IX:9, Mor IX:10)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 28
------------------------------------------------------------------------
Gift 1748-10-26 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Jacobsson Stenbom (2334). Född 1749 i Tingstäde (I). Död 1790 i
     Othem (I). (Se VII:3).
VIII:6 ff ff fm fm
Kerstin Larsdotter (3156). (Barn VII:3)
Gift 1748-10-26 med föregående ana.
VIII:7 ff ff fm mf
Per Olsson (2366). Stenstugu. Född 1712. Död 1776. (Barn VII:4, Mor
IX:14)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Margareta Persdotter (2323). Född 1756-04-08 i Othem (I). Död
     1811-10-12 i Othem (I). (Se VII:4).
VIII:8 ff ff fm mm
Margareta Jacobsdotter (2377). Död 1760. (Barn VII:4, Mor IX:16)
Gift med föregående ana.
VIII:29 ff fm mm ff
Jacob Guldrupe (1210). Hantlangare. Född 1678 i Grötlingbo (I). Död
1761-01-21 i Visby (I). (Barn VII:15)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Lindahl (1216). Född 1726 i Visby (I). Död 1804-10-02 i Visby
     (I).
   Karl Jacob Lindahl (3055). Född 1728 i Visby (I). Död 1778 i Lärbro
     (I). (Se VII:15).
VIII:30 ff fm mm fm
Catharina Olofsdotter (1211). Född 1698 i Visby (I). Död 1763-10-27 i
Visby (I). (Barn VII:15)
Gift 1:o med Okänd (1214).
                                 Barn:
   Lars Nilsson (1215). Född 1722 i Othem (I).
Gift 2:o med föregående ana.
VIII:61 ff mm mm ff
Matthias Matthiasson Köhler (1195). Kyrkoherde i Rute. Född 1703 i
Prästgården, Vänge (I). Död 1758-04-16 i Prästgården, Rute (I). (Barn
VII:31, Far IX:121, Mor IX:122)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Matthias Matthiasson Köhler (1187). Född 1743 i Grodda, Fleringe (I).
     (Se VII:31).
 
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 29
------------------------------------------------------------------------
VIII:62 ff mm mm fm
Beata Askovius (1199). Född 1710. Död 1776 i Grodda, Fleringe (I). (Barn
VII:31)
Gift med föregående ana.
VIII:63 ff mm mm mf
Samuel Andersson Hanstén (1192). Kyrkoherde i Hangvar och Fårö. Född
1702 i Othem (I). Död 1767 i Präsgården, Fårö (I). (Barn VII:32)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Maria Elisabeth Hanstén (1189). Född 1744. Död 1810-03-26 i Bunge
     (I). (Se VII:32).
VIII:64 ff mm mm mm
Helena Dalman (1193). Född 1707 i Lärbro (I). Död 1776. (Barn VII:32)
Gift med föregående ana.
VIII:65 fm ff ff ff
Hans Svalings (2657). Född 1698-02-09 i Hörsne med Bara (I). Död
1743-05-22 i Svalings, Gothem (I) . (Barn VII:33, Far IX:129)
Gift 1720-02-14 i Ganthem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Margaretha Hansdotter (1731). Född 1715-08-09 i Svalings, Gothem (I)
     .
   Per Hansson (3100). Född 1719-03-31 i Gothem (I). Död 1768-06-09 i
     Svalings, Gothem (I) . (Se VII:33).
   Anna Hansdotter (2979). Född 1723-05-30 i Svalings, Gothem (I) .
   Nils Hansson (2977). Född 1727-06-12 i Svalings, Gothem (I) .
   Maria Hansdotter (2980). Född 1731-07-31 i Svalings, Gothem (I) .
   Hindrich Hansson (2981). Född 1734-12-11.
VIII:66 fm ff ff fm
Anna Svalings (2658). Född 1693 i Ganthem (I). Död 1742 i Svalings,
Gothem (I) . (Barn VII:33)
Gift 1720-02-14 i Ganthem (I) med föregående ana.
VIII:69 fm ff fm ff
Lars Suderbys (2659). Född 1665 i Hellvi (I). (Barn VII:35)
Gift 1711 i Hellvi (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Suderbys (2611). Född omkring 1705. Död 1766-08-25 i Suderbys,
     Gothem (I). (Se VII:35).
VIII:70 fm ff fm fm
Anna Suderbys (2660). Född 1679 i Hellvi (I). (Barn VII:35)
Gift 1711 i Hellvi (I) med föregående ana.
VIII:73 fm ff mf ff
Anders Pilgårds (2014). Bonde i Pilgårds Boge. Född 1679. Död 1729-01-29
i Pilgårds, Boge (I). (Barn VII:37)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 30
------------------------------------------------------------------------
Gift
                                 Barn:
   Jacob Pilgårds (2011). (Se VII:37).
VIII:79 fm ff mm mf
Hans Persson (2610). Husbonde Nors. Född 1703-09-10 i Nors, Gothem (I).
Död 1781-01-31 i Nors, Gothem (I). (Barn VII:40, Far IX:157, Mor IX:158)
Gift (1727-08-11) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catrina Hansdotter (1773). Född 1724.
   Margareta Hansdotter (2609). Född 1728-08-23. Död 1796-10-24. (Se
     VII:40).
   Anna Hansdotter (1774). Född 1731-09-16 i Nors, Gothem (I).
   Stina Hansdotter (1775). Husbondehustru Suders. Född 1734-04-12 i
     Nors, Gothem (I). Död (1770-tal).
   Anna Hansdotter (1776). Född 1736-09-16 i Nors, Gothem (I).
VIII:80 fm ff mm mm
Anna Johansdotter (2620). Född 1699 i Medebys, Gothem (I). Död
1766-02-28. (Barn VII:40)
Gift (1727-08-11) i Gothem (I) med föregående ana.
VIII:81 fm fm ff ff
Johan Johansson (2724). Född 1709 i Lärbro (I). Död 1768-12-10 i Gothem
(I). Husbonde Medebys. (Barn VII:41, Far IX:161, Mor IX:162)
Gift 1729-11-06 i Källunge (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Johansson (2736). Född 1730-09-25 i Medebys, Gothem (I). Död
     1796-01-11 i Medebys, Gothem (I). (Se VII:41).
   Johan Johansson (3099). Född 1732-03-24 i Medebys, Gothem (I). Död
     1799.
   Margret Johansdotter (2975). Född 1734 i Medebys, Gothem (I). Död
     1792 i Medebys, Gothem (I).
   Christian Johansson (2942). Född 1736-10-10 i Medebys, Gothem (I).
   Pehr Johansson Medebys (3098). Husbonde Fredvalds. Född 1744-09-08 i
     Gothem (I).
VIII:82 fm fm ff fm
Gertrud Jonsdotter (2701). Född 1701 i Skäggby, Källunge (I). Död
1765-01-11 i Gothem (I). (Barn VII:41)
Gift 1729-11-06 i Källunge (I) med föregående ana.
VIII:89 fm fm mf ff
Lars Hintzer (2598). Hb Hinser södra. Född 1695. (Barn VII:45)
Gift (1723-06-24) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Thomas Larsson (2969). Född 1714.
   Jonas Larsson (3092). Född 1726-08-17 i Gothem (I). Död 1798-11-23 i
     Hinser N, Gothem (I). (Se VII:45).
   Cristina( Stina) Larsdotter (2968). Hb-hustru Kyrkebinge. Född
     1729-01-07 i Gothem (I). Död 1808-01-26 i Kyrkbinge, Gothem (I).
   Lars Larsson (2970). Hb i Kyrkebinge. Född 1733-02-18 i Hinser N,
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 31
------------------------------------------------------------------------
     Gothem (I).
VIII:90 fm fm mf fm
Brita Hintzer (3095). Född 1698 i Källunge (I). Död 1765-02-12 i Hinser
N, Gothem (I). (Barn VII:45)
Gift (1723-06-24) i Gothem (I) med föregående ana.
VIII:91 fm fm mf mf
Jacob Themmesson (1861). Hb Kyrkbinge. Född 1695 i Kyrkbinge, Gothem
(I). (Barn VII:46, Far IX:181, Mor IX:182)
Gift 1:o 1721-10-29 med Brita Paulsdotter (1864).
                                 Barn:
   Nils Jacobsson (1865). Hb i Kyrkbinge. Född 1724-04-20 i Kyrkbinge,
     Gothem (I). Död 1779-07-10 i Kyrkbinge, Gothem (I).
   Paul Gothberg (1866). Född 1726-12-23 i Kyrkbinge, Gothem (I).
   Anna Jacobsdotter (1868). Född 1731-07-26 i Kyrkbinge, Gothem (I).
   Jacob Jacobsson (1869). Född 1734. Död Troligen före 1761.
   Jacobsson Themme (1870). Född 1735-02-28.
Gift 2:o 1740-10-29 i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Brita Jacobsdotter (3093). Född 1744-11-28 i Kyrkbinge, Gothem (I).
     Död 1796-04-24 i Hinser N, Gothem (I). (Se VII:46).
VIII:92 fm fm mf mm
Helena Olofsdotter (1862). Född 1702 i Gothem (I). (Barn VII:46)
Gift 1740-10-29 i Gothem (I) med föregående ana.
VIII:101 fm mf fm ff
Jacob Jacobsson (385). Född 1700 i Fole (I). (Barn VII:51)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Per Jacobsson (382). Född 1724 i Fole (I). (Se VII:51).
VIII:102 fm mf fm fm
Sofia Persdotter (386). Född 1697 i Fole (I). (Barn VII:51)
Gift med föregående ana.
VIII:105 fm mf mf ff
Pauel Larsson (96). Född 1709 i Vallstena (I). Död 1799 i Vallstena (I).
(Barn VII:53, Far IX:209, Mor IX:210)
Gift 1726 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Pauelsson (98). Född 1728 i Vallstena (I). Död 1799 i Vallstena
     (I).
   Anna Pauelsdotter (99). Född 1730 i Vallstena (I). Död 1821 i
     Vallstena (I).
   Katarina Pauelsdotter (100). Född 1732 i Vallstena (I).
   Gartru Pauelsdotter (101). Född 1735 i Vallstena (I).
   Pauel Pauelssson (92). Född 1737 i Vallstena (I). Död 1800 i
     Vallstena (I). (Se VII:53).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 32
------------------------------------------------------------------------
   Jacob Pauelsson (103). Född 1740 i Vallstena (I). Död 1800 i
     Vallstena (I).
   Olof Pauelsson (104). Född 1742 i Vallstena (I). Död 1809 i Vallstena
     (I).
VIII:106 fm mf mf fm
Katarina Jacobsdotter (97). Född 1696 i Fole (I). Död i Vallstena (I).
(Barn VII:53, Mor IX:212)
Gift 1726 med föregående ana.
VIII:107 fm mf mf mf
Eschel Larsson (1321). Född 1694 i Bendes, Anga (I). Död 1766 i Anga
(I). (Barn VII:54, Far IX:213, Mor IX:214)
Gift 1689-10-13 i Anga (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Elisabet Eskilsdotter (93). Född 1730 i Anga (I). Död 1765 i
     Vallstena (I). (Se VII:54).
VIII:108 fm mf mf mm
Elisabeth Thomasdotter Tjällder (1326). Född 1708 i Tjälder, Boge (I).
Död 1739 i Anga (I). (Barn VII:54)
Gift 1689-10-13 i Anga (I) med föregående ana.
VIII:113 fm mm ff ff
Lars Stenstugu (170). Död 1730 i Dalhem (I). (Barn VII:57)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Tomas Larsson (166). Född 1728-03-28 i Dalhem (I). Död 1786 i Dalhem
     (I). (Se VII:57).
VIII:114 fm mm ff fm
Anna Persdotter (171). Född 1687 i Lokrume (I). Död 1768 i Dalhem (I).
(Barn VII:57)
Gift med föregående ana.
VIII:117 fm mm fm ff
Per Thomasson Tjällder (1259). Född 1694. Död 1742 i Boge (I). (Barn
VII:59, Far IX:233, Mor IX:234)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Thomas Persson Kjellder (380). Född 1733-05-02 i Tjälder, Boge (I).
     Död 1822-05-11 i Boge (I). (Se VII:59).
VIII:118 fm mm fm fm
Christina Christensdotter (1260). Född 1708. Död 1760 i Boge (I). (Barn
VII:59)
Gift med föregående ana.
VIII:119 fm mm fm mf
Grels Wikegren (1265). Född 1697-10-10 i Prästgården, Lojsta (I). Död
1762-10-02 i Bringsarve, Ardre (I). (Barn VII:60, Far IX:237, Mor
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 33
------------------------------------------------------------------------
IX:238)
Gift 1723-10-29 i Ardre (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catharina Maria Wikegren (1303). Född 1724-12-24 i Ardre (I).
   Åbel Wikwgren (1304). Född 1726-10-15 i Ardre (I).
   Wendela Wikegren (1256). Född 1729-02-17 i Bringsarve, Ardre (I). Död
     1820-02-25 i Tjälder, Boge (I). (Se VII:60).
   Anders Wikegren (1305). Född 1732-01-04 i Ardre (I).
   Abigael Grelsdotter Wikegren (1306). Född 1735-03-29 i Bringsarve,
     Ardre (I). Död 1810-02-25 i Uddvide, Havdhem (I).
   Thomas Wikegren (1307). Född 1738-03-27 i Ardre (I).
   Thomas Wikegren (1308). Född 1739-04-23 i Ardre (I).
   Margareta Wikegren (1309). Född 1741-11-10 i Ardre (I).
   Grels Wikegren (1310). Född 1745-03-17 i Ardre (I).
VIII:120 fm mm fm mm
Abigael (Åbel) Hoffman (1266). Född 1700 i Ardre (I). Död 1770 i Boge
(I). (Barn VII:60, Far IX:239, Mor IX:240)
Gift 1723-10-29 i Ardre (I) med föregående ana.
VIII:121 fm mm mf ff
Per Olofsson (223). Född 1713 i Vallstena (I). Död 1799 i Vallstena (I).
(Barn VII:61)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Olof Persson (227). Född 1737 i Vallstena (I).
   Per Persson (120). Född 1739 i Vallstena (I). Död 1802 i Vallstena
     (I). (Se VII:61).
VIII:122 fm mm mf fm
Pernilla Jacobsdotter (226). Född 1700 i Hörsne med Bara (I). Död 1784 i
Vallstena (I). (Barn VII:61)
Gift med föregående ana.
VIII:126 fm mm mm fm
Malena Rasmusdotter (127). (Barn VII:63)
Gift
                                 Barn:
   Nils Nilsson (123). Född 1734 i Austris, Tingstäde (I). Död 1815 i
     Hejnum (I). (Se VII:63).
VIII:127 fm mm mm mf
Olof Olofsson (129). Född 1716 i Hejnum (I). Död 1768 i Hejnum (I).
(Barn VII:64, Mor IX:254)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Stina Olofsdotter (124). Född 1737 i Hejnum (I). Död 1814 i Hejnum
     (I). (Se VII:64).
VIII:128 fm mm mm mm
Anna Bodelsdotter (130). Född 1712 i Tingstäde (I). Död 1775 i Hejnum
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 34
------------------------------------------------------------------------
(I). (Barn VII:64, Far IX:255, Mor IX:256)
Gift med föregående ana.
---------------------------- Generation IX  ----------------------------
IX:5 ff ff ff mf f
Mickne Mortensson (3018). Född 1662. Död 1747-12-10. (Barn VIII:3)
Gift
                                 Barn:
   Mårten Michelsson (3000). Född omkring 1710. Död 1774. Levde 1774 i
     Västninge?. (Se VIII:3).
IX:9 ff ff fm ff f
Jacob Afve (3158). Död 1776 i Tingstäde (I). (Barn VIII:5)
Gift 1717 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Brita Jacobsdotter (3160). Född 1717 i Tingstäde (I).
   Gertrud Jacobsdotter (3162). Född 1720 i Tingstäde (I).
   Abraham Afve (3163). Född 1722 i Tingstäde (I).
   Jacob Afve (3155). Född 1724 i Tingstäde (I). (Se VIII:5).
   Per Afve (3164). Född 1726 i Tingstäde (I).
   Bodel Corige (3165). Född 1729 i Tingstäde (I).
   Margareta Jacobsdotter (3166). Född 1733 i Tingstäde (I).
   Katarina Jacobsdotter (3167). Född 1736 i Tingstäde (I).
IX:10 ff ff fm ff m
Brita Bartelsdotter (3159). Död 1782 i Tingstäde (I). (Barn VIII:5)
Gift 1717 med föregående ana.
IX:14 ff ff fm mf m
 (3175). (Barn VIII:7)
Gift
                                 Barn:
   Per Olsson (2366). Född 1712. Död 1776. (Se VIII:7).
IX:16 ff ff fm mm m
 (3177). (Barn VIII:8)
Gift
                                 Barn:
   Margareta Jacobsdotter (2377). Död 1760. (Se VIII:8).
IX:121 ff mm mm ff f
Matthias Hansson Köhler (1198). Kyrkoherde i Vänge. Född 1648 i Visby
(I). Död 1714-03-27 i Prästgården, Vänge (I). (Barn VIII:61, Far X:241)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Matthias Matthiasson Köhler (1195). Född 1703 i Prästgården, Vänge
     (I). Död 1758-04-16 i Prästgården, Rute (I). (Se VIII:61).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 35
------------------------------------------------------------------------
IX:122 ff mm mm ff m
Elisabeth Holgersdotter Godtman (1200). Född omkring 1668 i Prästgården,
Dalhem (I). Död 1736 i Vänge (I). (Barn VIII:61)
Gift med föregående ana.
IX:129 fm ff ff ff f
Pär Nybiers (1947). Bonde i Hörsne. (Barn VIII:65)
Gift
                                 Barn:
   Hans Svalings (2657). Född 1698-02-09 i Hörsne med Bara (I). Död
     1743-05-22 i Svalings, Gothem (I) . (Se VIII:65).
IX:157 fm ff mm mf f
Pehr Persson (2637). Husbonde Nors. Född 1666 i Gothem (I). Död
1740-04-29 i Gothem (I). (Barn VIII:79, Far X:313)
Gift (1702-11-05) i Gothem (I) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Hans Persson (2610). Född 1703-09-10 i Nors, Gothem (I). Död
     1781-01-31 i Nors, Gothem (I). (Se VIII:79).
IX:158 fm ff mm mf m
Anna Nors (2638). Född 1680 i Bäl (I). Död 1738-02-09 i Nors, Gothem
(I). (Barn VIII:79)
Gift (1702-11-05) i Gothem (I) med föregående ana.
IX:161 fm fm ff ff f
Johan Medebys (2747). Född 1669 i Visby (I). Död () i Medebys, Gothem
(I). Husbonde Medebys. (Barn VIII:81)
Gift 1698 i Gothem (I) (Kyrkbok Gothem 1732-1767) med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Johan Johansson (2724). Född 1709 i Lärbro (I). Död 1768-12-10 i
     Gothem (I). Levde (1768-12-10) i Kom till Medebys 1711 tillsammans
     m föräldrarna.. (Se VIII:81).
   Catrina Johansdotter (2974). Född 1711 i Medebys, Gothem (I).
IX:162 fm fm ff ff m
Margret Medebys (2758). Född 1665 i Gothem (I). Död () i Medebys, Gothem
(I). (Barn VIII:81)
Gift 1698 i Gothem (I) (Kyrkbok Gothem 1732-1767) med föregående ana.
IX:181 fm fm mf mf f
Themme Jacobsson (1872). Hb Kyrkbinge. Född 1663 i Kyrkbinge, Gothem
(I). Död i Kyrkbinge, Gothem (I). (Barn VIII:91, Far X:361, Mor X:362)
Gift 1698 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Jacob Themmesson (1861). Född 1695 i Kyrkbinge, Gothem (I). (Se
     VIII:91).
   Christina Themmesdotter (1874). Född 1699 i Kyrkbinge, Gothem (I).
   Lovisa Themmedotter (1875). Född 1711 i Kyrkbinge, Gothem (I).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 36
------------------------------------------------------------------------
IX:182 fm fm mf mf m
Malen (1873). Född 1676. (Barn VIII:91)
Gift 1698 med föregående ana.
IX:209 fm mf mf ff f
Lars Thomesson (106). Född 1665 i Källunge (I). Död 1737 i Vallstena
(I). (Barn VIII:105)
Gift 1726 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Pauel Larsson (96). Född 1709 i Vallstena (I). Död 1799 i Vallstena
     (I). (Se VIII:105).
IX:210 fm mf mf ff m
Anna Jacobsdotter (107). Född 1669 i Vallstena (I). Död 1737 i Vallstena
(I). (Barn VIII:105, Mor X:420)
Gift 1726 med föregående ana.
IX:212 fm mf mf fm m
Catharina Paulsdotter (1253). Död 1711 i Vallstena (I). (Barn VIII:106)
Gift
                                 Barn:
   Katarina Jacobsdotter (97). Född 1696 i Fole (I). Död i Vallstena
     (I). (Se VIII:106).
IX:213 fm mf mf mf f
Lars Båtelsson (1325). Född i Bendes, Anga (I). (Barn VIII:107, Far
X:425, Mor X:426)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Eschel Larsson (1321). Född 1694 i Bendes, Anga (I). Död 1766 i Anga
     (I). (Se VIII:107).
IX:214 fm mf mf mf m
Beata Persdotter (1327). Född 1653 i Röstäde, Ekeby (I). Död 1738 i Anga
(I). (Barn VIII:107)
Gift med föregående ana.
IX:233 fm mm fm ff f
Thomas Tjälder (1262). Född 1659. Död 1735 i Boge (I). (Barn VIII:117)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Per Thomasson Tjällder (1259). Född 1694. Död 1742 i Boge (I). (Se
     VIII:117).
IX:234 fm mm fm ff m
Elisabeth Gahne (1263). Född 1671 i Bäl (I). Död 1739 i Boge (I). (Barn
VIII:117)
Gift med föregående ana.
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 37
------------------------------------------------------------------------
IX:237 fm mm fm mf f
Anders Stephansson Wikegren (1269). Präst i Fardhem. Född 1666-06-24 i
Visborgs slott, Visby (I). Död 1730-11-03 i Prästgården i Fardhem,
Fardhem (I). (Barn VIII:119, Far X:473, Mor X:474)
Gift 1:o med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Andreas Wikegren (1278). Länsman. Född 1694. Död 1772-09-23 i Sproge
     (I).
   Stephan Wikegren (1280). Rustmästare. Född 1694-07-15 i Prästgården,
     Lojsta (I).
   Grels Wikegren (1265). Född 1697-10-10 i Prästgården, Lojsta (I). Död
     1762-10-02 i Bringsarve, Ardre (I). (Se VIII:119).
   Nils Wikegren (1281). Född 1699-05-16 i Autsarve, Lojsta (I). Död
     1699-09-10 i Autsarve, Lojsta (I).
   Catharina Wikegren (1282). Född 1704-02-15 i Autsarve, Lojsta (I).
     Död 1704-08-01 i Autsarve, Lojsta (I).
   Olof Wikegren (1283). Länsman. Död 1767-01-25 i Burs (I).
Gift 2:o 1704 nov med Catharina Larsdotter Bonelius (1274). Död 1729 i
Prästgården i Fardhem, Fardhem (I).
Gift 3:o 1730-03-01 med Elisabeth Petrusdotter Gruverus (1272). Död 1737
i Prästgården i Fardhem, Fardhem (I).
IX:238 fm mm fm mf m
Catharina Olofsdotter Grönberg (1270). Död 1704-03-04 i Autsarve, Lojsta
(I). (Barn VIII:119, Far X:475, Mor X:476)
Gift med föregående ana.
IX:239 fm mm fm mm f
Thomas Hoffman (1285). Född 1668. Död 1750 i Ardre (I). (Barn VIII:120,
Far X:477, Mor X:478)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Abigael (Åbel) Hoffman (1266). Född 1700 i Ardre (I). Död 1770 i Boge
     (I). (Se VIII:120).
IX:240 fm mm fm mm m
Catharina Malmsten (1286). Född 1670 i Hellvi (I). Död 1749 i Ardre (I).
(Barn VIII:120, Far X:479, Mor X:480)
Gift med föregående ana.
IX:254 fm mm mm mf m
Anna Persdotter (148). Född 1674 i Hejnum (I). Död 1755 i Hejnum (I).
(Barn VIII:127)
Gift
                                 Barn:
   Olof Olofsson (129). Född 1716 i Hejnum (I). Död 1768 i Hejnum (I).
     (Se VIII:127).
IX:255 fm mm mm mm f
Bodel Rasmusson (150). Född 1669. Död 1727 i Tingstäde (I). (Barn
VIII:128, Far X:509)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 38
------------------------------------------------------------------------
Gift 1702 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anna Bodelsdotter (130). Född 1712 i Tingstäde (I). Död 1775 i Hejnum
     (I). (Se VIII:128).
IX:256 fm mm mm mm m
Annika Hansdotter (151). Född 1682 i Tingstäde (I). Död 1753 i Tingstäde
(I). (Barn VIII:128)
Gift 1702 med föregående ana.
----------------------------- Generation X -----------------------------
X:241 ff mm mm ff ff
Hans Matthiasson Köhler (1203). Hattmakare, kyrkoföreståndare i Visby.
Född 1617 i Visby (I). Död 1668-01-27 i Visby (I). (Barn IX:121, Far
XI:481, Mor XI:482)
Gift
                                 Barn:
   Matthias Hansson Köhler (1198). Född 1648 i Visby (I). Död 1714-03-27
     i Prästgården, Vänge (I). (Se IX:121).
X:313 fm ff mm mf ff
Peer Andersson (1771). Husbonde Nors. Död under 1600-talet. (Barn
IX:157)
Gift
                                 Barn:
   Lars Persson (1772). Född 1655.
   Pehr Persson (2637). Född 1666 i Gothem (I). Död 1740-04-29 i Gothem
     (I). (Se IX:157).
X:361 fm fm mf mf ff
Jacob Pedersson (2038). Hb i Kyrkebinge. (Barn IX:181)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Themme Jacobsson (1872). Född 1663 i Kyrkbinge, Gothem (I). Död i
     Kyrkbinge, Gothem (I). (Se IX:181).
   Jacob Jacobsson (2031). Skolmästare i Kyrkebinge. Född 1680.
X:362 fm fm mf mf fm
Maren (Maria) Themmedotter (2039). Hbh i Kyrkebinge. Född 1621 i Visby
(I). (Barn IX:181, Far XI:723, Mor XI:724)
Gift med föregående ana.
X:420 fm mf mf ff mm
Katarina Pålsdotter (109). Död 1711 i Vallstena (I). (Barn IX:210)
Gift
                                 Barn:
   Anna Jacobsdotter (107). Född 1669 i Vallstena (I). Död 1737 i
     Vallstena (I). (Se IX:210).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 39
------------------------------------------------------------------------
X:425 fm mf mf mf ff
Båtel Jacobsson (1329). Död 1678 i Bendes, Anga (I). (Barn IX:213, Far
XI:849)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Båtelsson (1325). Född i Bendes, Anga (I). (Se IX:213).
   Båtel Båtelsson (1333). Född i Bendes, Anga (I).
X:426 fm mf mf mf fm
Catharina Jacobsdotter (1330). Född i Längers, Hellvi (I). (Barn IX:213)
Gift med föregående ana.
X:473 fm mm fm mf ff
Stephan Wikegren (1276). Slottspräst i Visby, kyrkoherde i Sanda. Död
1683-11-02 i Prästgården, Sanda (I). (Barn IX:237)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Anders Stephansson Wikegren (1269). Född 1666-06-24 i Visborgs slott,
     Visby (I). Död 1730-11-03 i Prästgården i Fardhem, Fardhem (I). (Se
     IX:237).
X:474 fm mm fm mf fm
Catharina Berndtsdotter Hultenia (1277). (Barn IX:237)
Gift med föregående ana.
X:475 fm mm fm mf mf
Olof Larsson Grönberg (1313). (Barn IX:238)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catharina Olofsdotter Grönberg (1270). Död 1704-03-04 i Autsarve,
     Lojsta (I). (Se IX:238).
X:476 fm mm fm mf mm
Helena Pedersdotter Grön (1314). (Barn IX:238)
Gift med föregående ana.
X:477 fm mm fm mm ff
okänd Hoffman (1300). (Barn IX:239)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Thomas Hoffman (1285). Född 1668. Död 1750 i Ardre (I). (Se IX:239).
X:478 fm mm fm mm fm
Marna Qviberg (1302). Född 1636 i Martebo (I). Död 1727 i Ardre (I).
(Barn IX:239)
Gift med föregående ana.
X:479 fm mm fm mm mf
Olof Lauritzen Larsson Malms (1288). Död 1693. (Barn IX:240)
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 40
------------------------------------------------------------------------
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Lars Olofsson Malmsten (1294). Bruksägare. Född 1655 i Hellvi (I).
   Christina Malm (1295). Född 1665 i Hellvi (I). Död 1737 i Tingstäde
     (I).
   Margareta Malmsten (1296). Född 1668 i Hellvi (I).
   Abigael Malmsten (1297). Född 1669 i Hellvi (I).
   Catharina Malmsten (1286). Född 1670 i Hellvi (I). Död 1749 i Ardre
     (I). (Se IX:240).
   Gösat Malmsten (1298). Rådman i Visby. Död 1736 i Västerhejde (I).
X:480 fm mm fm mm mm
Catharina Schilder (1289). Död 1711 i Martebo (I). (Barn IX:240, Far
XI:959, Mor XI:960)
Gift med föregående ana.
X:509 fm mm mm mm ff
Rasmus Persson (153). Död 1717 i Tingstäde (I). (Barn IX:255)
Gift
                                 Barn:
   Bodel Rasmusson (150). Född 1669. Död 1727 i Tingstäde (I). (Se
     IX:255).
---------------------------- Generation XI  ----------------------------
XI:481 ff mm mm ff ff f
Matthias Hansson Köhler (1205). Hattmakare. Född mellan 1570 och 1595.
Död 1665 i Visby (I). (Barn X:241)
Gift före 1617 med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Hans Matthiasson Köhler (1203). Född 1617 i Visby (I). Död 1668-01-27
     i Visby (I). (Se X:241).
XI:482 ff mm mm ff ff m
Christina Baltzarsdotter (1206). Född mellan 1570 och 1605. Död mellan
1617 och 1620. (Barn X:241)
Gift före 1617 med föregående ana.
XI:723 fm fm mf mf fm f
Themme Schacht (2041). Domare och Hb i Kyrkebinge. Född 1601 i Visby
(I). Död 1663 i Kyrkbinge, Gothem (I). (Barn X:362, Far XII:1445, Mor
XII:1446)
Gift 1:o med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Maren (Maria) Themmedotter (2039). Född 1621 i Visby (I). (Se X:362).
Gift 2:o 1630 med Maren Jönsdotter (2044).
                                 Barn:
   Themmedotter (1893). Död 1707 i Kyrkbinge, Gothem (I).
 
 
 
2010-10-20                                                       Sida 41
------------------------------------------------------------------------
Gift 3:o 1653-10-16 i Gothem (I) med Sofia Jörgensdotter (2047).
                                 Barn:
   Anna Schacht Themmesdotter (2048). Hbh. Gahne i Bähl.
XI:724 fm fm mf mf fm m
Lauridsdotter (2042). Född i Visby (I). (Barn X:362)
Gift med föregående ana.
XI:849 fm mf mf mf ff f
Jacob Larsson (1332). Död 1659 i Bendes, Anga (I). (Barn X:425)
Gift
                                 Barn:
   Båtel Jacobsson (1329). Död 1678 i Bendes, Anga (I). (Se X:425).
XI:959 fm mm fm mm mm f
Lars Mattsson Schilder (1292). (Barn X:480)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Catharina Schilder (1289). Död 1711 i Martebo (I). (Se X:480).
XI:960 fm mm fm mm mm m
Abigael Marcusdotter Schröder (1293). (Barn X:480)
Gift med föregående ana.
---------------------------- Generation XII ----------------------------
XII:1445 fm fm mf mf fm ff
Henrik Schacht (2101). Rådman. Född (1500-talet). Död 1622-12-13 i Visby
(I). (Barn XI:723)
Gift med efterföljande ana.
                                 Barn:
   Themme Schacht (2041). Född 1601 i Visby (I). Död 1663 i Kyrkbinge,
     Gothem (I). (Se XI:723).
XII:1446 fm fm mf mf fm fm
Sidzele (2102). (Barn XI:723)
Gift med föregående ana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 42
------------------------------------------------------------------------
Afve, Abraham 1722- (3163) .......................................... 34
Afve, Jacob -1776 (3158) ............................................ 34
Afve, Jacob 1724- (3155) ......................................... 27 34
Afve, Per 1726- (3164) .............................................. 34
Andersdotter Svensson, Helena Elisabeth 1802-1867 (1812) .......... 8 14
Andersdotter Wilk, Lena Lisa 1799-1860? (3043) .................... 9 15
Andersdotter, Anna 1784-1784 (1788) ................................. 16
Andersdotter, Catharina(Cajsa) 1784-1845 (1801) ................... 9 16
Andersdotter, Margaretha 1774-1847 (1786) ........................... 16
Andersson Sandlöpare, Olof (940) .................................... 12
Andersson, Peer -(...) (1771) ....................................... 38
Andersson, Per 1779- (1787) ......................................... 16
Andersson, Thomas (3053) ............................................ 20
Askovius, Beata 1710-1776 (1199) .................................... 29
Baltzarsdotter, Christina (1570..1605)-(1617..1620) (1206) .......... 40
Bartelsdotter, Brita -1782 (3159) ................................... 34
Bengtsdotter, Margareta 1719- (3031) ................................ 26
Bengtsdotter, Margareta 1787- (3026) ................................ 18
Bengtsson, Mårten 1791- (3027) ...................................... 18
Bengtsson, Olof 1779-1839 (3020) ................................. 11 18
Bergström, Anna Josefina 1842- (193) ................................. 6
Bergström, Emma Kristina 1845- (196) ................................. 6
Bergström, Josefina Elisabet 1852-1888 (3091) ...................... 3 6
Bergström, Kristina Katarina 1843- (195) ............................. 6
Bergström, Lars August 1849- (198) ................................... 6
Bergström, Lars P. 1817-1906 (2067) ............................... 6 10
Bergström, Lorens Petter 1842- (194) ................................. 6
Bergström, Petter Emanuel 1847-1934 (197) ............................ 6
Bodelsdotter, Anna 1712-1775 (130) ............................... 33 38
Bolin, Anton Peter 1828- (1936) ...................................... 6
Bolin, Olof Petter 1866- (2635) ...................................... 4
Bolin, Olof 1804-1852 (2640) ...................................... 6 11
Bolin, Olof 1833-1919 (2632) ....................................... 4 6
Bolin, Oskar Fredrik 1856- (2634) .................................... 4
Bonelius, Catharina Larsdotter -1729 (1274) ......................... 37
Båtelsson, Båtel (1333) ............................................. 39
Båtelsson, Lars (1325) ........................................... 36 39
Catharina, Anna 1799- (3029) ........................................ 18
Christensdotter, Christina 1708-1760 (1260) ......................... 32
Christensdotter, Margareta 1730-1798 (2713) ......................... 23
Corige, Bodel 1729- (3165) .......................................... 34
Dalman, Helena 1707-1776 (1193) ..................................... 29
Detlofsdotter, Katarina 1777- (162) ................................. 17
Ekelöf, Helena 1766-1829 (2691) ..................................... 12
Engström, Anna Stina 1822-1906 (2705) ................................ 5
Eskilsdotter, Elisabet 1730-1765 (93) ............................ 25 32
Felderman, Johan 1763- (1240) ....................................... 20
Felderman, Rasmus 1766- (1241) ...................................... 20
Fellerman, Anna Erasmusdotter 1768- (2991) .......................... 20
Fellerman, Erasmus 1736?-1812 (1945) ................................ 20
Fellerman, Gertrud Persdotter 1731-1815 (1956) ...................... 20
Fellerman, Gertrud Rasmusdotter 1777-1851 (1934) ................. 14 20
Fellerman, Magdalena Erasmusd. 1772-(...) (2986) .................... 20
Fellerman, Magdalena Erasmusd. 1774- (2987) ......................... 20
Fransdotter, Anna Lisa 1787- (2020) ................................. 18
Fransdotter, Cathrina 1770- (2019) .................................. 18
Fransdotter, Christina 1781-1810 (3022) .......................... 11 18
Fransson, Anders 1790-1808 (2021) ................................... 18
Friberg, Anna Elisabet Karolina 1853- (2165) ......................... 5
Friberg, Anna 1805- (1351) .......................................... 14
Friberg, August Vilhelm 1870- (2344) ................................. 5
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 43
------------------------------------------------------------------------
Friberg, Hans Fritjof 1865- (2342) ................................... 5
Friberg, Hans 1765-1833 (3104) ...................................... 14
Friberg, Hans 1793-1866 (3032) .................................... 8 14
Friberg, Hilda Olivia 1867- (2343) ................................... 5
Friberg, Karl Johan 1826- (2345) ................................... 5 9
Friberg, Katarina 1828-1907 (3107) ................................... 9
Friberg, Lars Petter 1823-1860 (3035) ................................ 9
Friberg, Lovisa Mathilda 1862-1928 (3067) .......................... 3 5
Friberg, Petter 1795- (1350) ........................................ 14
Gahne, Elisabeth 1671-1739 (1263) ................................... 36
Gahnström, Anna Helena 1857- (1834) .................................. 5
Gahnström, Anna Maria Mathilda 1884-1920 (1867) ...................... 2
Gahnström, Anna Maria Petronella 1838- (2824) ........................ 8
Gahnström, Anny (Anna) Johanna Augusta 1898-1929 (2782) .............. 3
Gahnström, David 1934- (2714) ........................................ 1
Gahnström, Egon 1939-2008 (2715) ..................................... 1
Gahnström, Emma Augusta 1862- (2846) ................................. 8
Gahnström, Emma Lovisa Maria 1895-1902 (2783) ........................ 3
Gahnström, Erasmus Petter Elias 1852- (1823) ......................... 5
Gahnström, Ester 1921- (2619) ........................................ 2
Gahnström, Fanny Teresia 1902-1903 (2785) ............................ 3
Gahnström, Greta 1911-1990 (2594) .................................... 2
Gahnström, Hans Johan(John) Ansqarius 1890-1959 (2786) ............... 3
Gahnström, Henning 1918- (2607) ...................................... 2
Gahnström, Håkan 1961- (2520) ........................................ 1
Gahnström, Jacob Fredrik 1860- (2845) ................................ 8
Gahnström, Jacob 1805-(...) (2836) .................................. 13
Gahnström, Johanna 1859- (2844) ...................................... 8
Gahnström, Jöns Niclas 1826-1826 (2821) .............................. 8
Gahnström, Jöns Niclas 1828-1828 (2822) .............................. 8
Gahnström, Karl August Wilhelm 1882-1951 (2712) .................... 1 2
Gahnström, Karl Fredrik 1861-1867 (2704) ............................. 5
Gahnström, Karl 1865- (2848) ......................................... 8
Gahnström, Katarina Lovisa 1861- (2703) .............................. 5
Gahnström, Knut Artur Gustav 1901-1983 (1890) ........................ 3
Gahnström, Kristian Petter 1825-1890 (2631) ........................ 5 8
Gahnström, Kristina Elise 1958- (2509) ............................... 1
Gahnström, Magdalena Christina Maria 1834- (2825) .................... 8
Gahnström, Mattias Alfred Valfred 1842- (2826) ....................... 8
Gahnström, Mattias 1778-1861 (2189) .............................. 13 19
Gahnström, Mårten Niklas 1821-1873 (2224) ........................... 13
Gahnström, Nicolaus August 1854-1927 (2947) ........................ 2 5
Gahnström, Oskar Julius Konrad 1886-1965? (1878) ..................... 2
Gahnström, Oskar Niklas ( Svensk) 1831- (2823) ....................... 8
Gahnström, Otto Harry Elias 1903-1984 (1901) ......................... 3
Gahnström, Pehr 1803-1872 (2167) .................................. 8 13
Gahnström, Rudolf Botfrid Elias 1910-1972 (2581) ..................... 1
Gahnström, Selma Sofia 1863- (2847) .................................. 8
Gahnström, Stina Lena 1816- (2211) .................................. 13
Gahnström, Sven-Olof Ingemar 1932- (1446) .......................... 2*1
Gahnström, Thilda Elisabeth 1857- (2843) ............................. 8
Gahnström, Ture August Per 1908-2001 (2476) ........................ 2*1
German, Anders 1739-1784 (1233) ..................................... 20
Godtman, Elisabeth Holgersdotter 1668?-1736 (1200) .................. 35
Gothberg, Paul 1726- (1866) ......................................... 31
Gruverus, Elisabeth Petrusdotter -1737 (1272) ....................... 37
Grönberg, Catharina Olofsdotter -1704 (1270) ..................... 37 39
Grönberg, Olof Larsson (1313) ....................................... 39
Grön, Helena Pedersdotter (1314) .................................... 39
Guldrupe, Jacob 1678-1761 (1210) .................................... 28
Hafdell, Agnes Matilda 1906-1997 (2625) .............................. 2
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 44
------------------------------------------------------------------------
Hangersborg, Per 1724-1771 (2608) ................................... 22
Hangersten, Anders 1759-1829 (2962) .............................. 14 20
Hangersten, Anna Catharina 1793- (2999) ............................. 14
Hangersten, Anna Gärdrud 1784- (2992) ............................... 14
Hangersten, Gärdrud 1788- (2996) .................................... 14
Hangersten, Jacob 1782- (2964) ...................................... 14
Hangersten, Jacob 1792- (2998) ...................................... 14
Hangersten, Johannes 1796- (2965) ................................... 14
Hangersten, Margareta Christina 1785- (2993) ........................ 14
Hangersten, Maria Juditta 1799-1846 (2966) .......................... 14
Hansdotter, Anna Christina 1782- (2967) ............................. 15
Hansdotter, Anna (Annica) 1713-1745 (3007) .......................... 27
Hansdotter, Anna 1723- (2979) ....................................... 29
Hansdotter, Anna 1731- (1774) ....................................... 30
Hansdotter, Anna 1736- (1776) ....................................... 30
Hansdotter, Annika 1682-1753 (151) .................................. 38
Hansdotter, Catarina 1700-1740 (3001) ............................... 27
Hansdotter, Cathrina Maria (...)- (2803) ............................. 9
Hansdotter, Catrina 1724- (1773) .................................... 30
Hansdotter, Helena 1730-1787 (167) .................................. 25
Hansdotter, Katarina (948) .......................................... 13
Hansdotter, Katarina 1731-1809 (374) ................................ 24
Hansdotter, Margareta Catharina 1838- (2890) ......................... 5
Hansdotter, Margareta 1728-1796 (2609) ........................... 23 30
Hansdotter, Margaretha Cathrina 1779-1806 (1523) .................... 15
Hansdotter, Margaretha 1715- (1731) ................................. 29
Hansdotter, Maria Magdalena Eugenia 1840- (2877) ..................... 5
Hansdotter, Maria 1731- (2980) ...................................... 29
Hansdotter, Maria 1772-(...) (2829) .............................. 17 24
Hansdotter, Stina 1734-(...) (1775) ................................. 30
Hansdotter, Stina 1809- (2951) ....................................... 9
Hansson f. Hemmelin, Maria Augusta 1875- (2228) ...................... 2
Hansson, Anders 1808-1808 (178) ...................................... 9
Hansson, Hans 1733-1802 (2621) ...................................... 24
Hansson, Hans 1786-1839 (1679) .................................... 9 15
Hansson, Hans 1812-1899 (1457) ..................................... 5 9
Hansson, Hindrich 1734- (2981) ...................................... 29
Hansson, Jacob 1776- (1501) ......................................... 15
Hansson, Nils 1727- (2977) .......................................... 29
Hansson, Per 1719-1768 (3100) .................................... 22 29
Hansson, Per 1776-1776 (179) ........................................ 15
Hansson, Per 1777- (1512) ........................................... 15
Hansson, Per 1819- (2791) ............................................ 9
Hanstén, Maria Elisabeth 1744-1810 (1189) ........................ 21 29
Hanstén, Samuel Andersson 1702-1767 (1192) .......................... 29
Hejdenberg, Anna Maria Vilhelmina 1861-1916 (2891) ................... 3
Hintzer, Brita 1698-1765 (3095) ..................................... 31
Hintzer, Lars 1695- (2598) .......................................... 30
Hoffman, Abigael (Åbel) 1700-1770 (1266) ......................... 33 37
Hoffman, Thomas 1668-1750 (1285) ................................. 37 39
Hoffman, okänd (1300) ............................................... 39
Hultenia, Catharina Berndtsdotter (1277) ............................ 39
Jacobsdotter, Anna Katarina 1737-1805 (383) ......................... 24
Jacobsdotter, Anna Magdalena 1793- (1400) ........................... 18
Jacobsdotter, Anna 1669-1737 (107) ............................... 36 38
Jacobsdotter, Anna 1731- (1868) ..................................... 31
Jacobsdotter, Anna 1769-1804 (2187) ................................. 12
Jacobsdotter, Brita Cajsa 1798-1875 (2034) ....................... 10 16
Jacobsdotter, Brita 1717- (3160) .................................... 34
Jacobsdotter, Brita 1744-1796 (3093) ............................. 24 31
Jacobsdotter, Catharina (1330) ...................................... 39
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 45
------------------------------------------------------------------------
Jacobsdotter, Catharina 1746- (2615) ................................ 22
Jacobsdotter, Christina 1742-1812 (2677) ......................... 15 22
Jacobsdotter, Christina 1758- (3025) ................................ 18
Jacobsdotter, Christina 1758-1761 (3058) ............................ 21
Jacobsdotter, Gertrud 1720- (3162) .................................. 34
Jacobsdotter, Greta 1789- (3170) .................................... 20
Jacobsdotter, Katarina 1696- (97) ................................ 32 36
Jacobsdotter, Katarina 1736- (3167) ................................. 34
Jacobsdotter, Kristina 1795-1878 (115) ........................... 10 18
Jacobsdotter, Lena 1741-1821 (121) .................................. 26
Jacobsdotter, Margareta -1760 (2377) ............................. 28 34
Jacobsdotter, Margareta 1733- (3166) ................................ 34
Jacobsdotter, Pernilla 1700-1784 (226) .............................. 33
Jacobsson, Adolph Ferdinand Emanuel 1868- (2666) ..................... 4
Jacobsson, Agda Katrina Elisabeth 1879- (2649) ....................... 4
Jacobsson, Alida Amalia Matilda 1884- (2652) ......................... 4
Jacobsson, Alma Sophia 1871- (2668) .................................. 4
Jacobsson, Anders 1747-1817 (2604) ............................... 16 22
Jacobsson, Anna Jacobina 1876-1922 (2624) .......................... 2 4
Jacobsson, Båtel -1678 (1329) .................................... 39 41
Jacobsson, Frans 1744- (2017) ....................................... 18
Jacobsson, Hans 1796- (2853) ........................................ 16
Jacobsson, Jacob Ferdinand 1841- (2644) ............................ 4 7
Jacobsson, Jacob Hjalmar 1874-1875 (2667) ............................ 4
Jacobsson, Jacob Petter 1881- (2651) ................................. 4
Jacobsson, Jacob 1680- (2031) ....................................... 38
Jacobsson, Jacob 1700- (385) ........................................ 31
Jacobsson, Jacob 1734-(...) (1869) .................................. 31
Jacobsson, Jacob 1737-1749 (2614) ................................... 22
Jacobsson, Jacob 1770-1840? (1237) .................................. 15
Jacobsson, Jonas 1794- (2841) ....................................... 16
Jacobsson, Lars 1735- (2613) ........................................ 22
Jacobsson, Lars 1778-1814 (88) ...................................... 10
Jacobsson, Maja Albertina Ottilia 1888- (2653) ....................... 4
Jacobsson, Nils 1724-1779 (1865) .................................... 31
Jacobsson, Per 1724- (382) ....................................... 24 31
Jacobsson, Themme 1663- (1872) ................................... 35 38
Jansson, Anna Lovisa 1829- (2656) .................................... 7
Jansson, Cajsa Fredrica 1825- (2654) ................................. 6
Jansson, Johan Petter 1827- (2655) ................................... 7
Jansson, Lena Maja 1832-1893 (2633) ................................ 4 7
Jeansdotter, Lisa 1796- (2686) ...................................... 11
Jeansson, Johan Fredrik 1797-1857 (2645) .......................... 6 11
Johansdotter, Anna (3149) ........................................... 11
Johansdotter, Anna -1789 (220) ...................................... 18
Johansdotter, Anna 1699-1766 (2620) ................................. 30
Johansdotter, Catrina 1711- (2974) .................................. 35
Johansdotter, Katarina (3148) ....................................... 11
Johansdotter, Margret 1734-1792 (2975) .............................. 30
Johansson, Christian 1736- (2942) ................................... 30
Johansson, Jacob Fredrik 1837- (3152) ................................ 7
Johansson, Jacob (3151) ............................................. 11
Johansson, Johan 1709-1768 (2724) ................................ 30 35
Johansson, Johan 1732-1799 (3099) ................................... 30
Johansson, Lars 1730-1796 (2736) ................................. 23 30
Johansson, Patrik Niklas 1840-1844 (3153) ............................ 7
Jonasdotter, Dorti 1766- (457) ...................................... 24
Jonasdotter, Helena 1776- (2599) .................................... 24
Jonasdsdotter, Brita 1756- (2602) ................................... 23
Jonasson, Christen 1750- (2600) ..................................... 23
Jonasson, Jacob 1768-1844 (2815) ................................. 16 24
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 46
------------------------------------------------------------------------
Jonasson, Jonas 1771- (2603) ........................................ 24
Jonasson, Lars 1752-1777 (2601) ..................................... 23
Jonsdotter, Gertrud 1701-1765 (2701) ................................ 30
Jönsdotter, Dordi -1761 (3096) ...................................... 23
Jönsdotter, Maren (2044) ............................................ 40
Jörgensdotter, Sofia (2047) ......................................... 41
Kejsare, Anna Katarina 1800- (2675) ............................... 7 13
Kejsare, Hans (947) ................................................. 13
Kjellder, Thomas Persson 1733-1822 (380) ......................... 25 32
Kristiansdotter, Greta Cajsa 1802-1855 (2178) ........................ 8
Kroksabel, Sven 1773-1806 (1912) ................................. 13 20
Krok, Gustava Elisabeth 1836- (2681) ................................. 7
Krok, Mathias 1800-1870 (2671) .................................... 7 12
Krok, Sophia Wilhelmina 1833- (2680) ................................. 7
Kumbles, Butvi -1751 (2184) ......................................... 22
Köhler, Hans Matthiasson 1617-1668 (1203) ........................ 38 40
Köhler, Helena Catharina 1773-1801 (1185) ........................ 15 21
Köhler, Matthias Hansson (1570..1595)-1665 (1205) ................... 40
Köhler, Matthias Hansson 1648-1714 (1198) ........................ 34 38
Köhler, Matthias Matthiasson 1703-1758 (1195) .................... 28 34
Köhler, Matthias Matthiasson 1743- (1187) ........................ 21 28
Larsdotter, Anna Kajsa 1811- (89) ................................... 10
Larsdotter, Anna Maria 1830- (2678) .................................. 7
Larsdotter, Cajsa Lisa 1826- (2676) .................................. 7
Larsdotter, Christina 1718-1776 (3012) .............................. 27
Larsdotter, Cristina( Stina) 1729-1808 (2968) ....................... 30
Larsdotter, Greta 1780- (2015) ...................................... 17
Larsdotter, Helena Maria 1816-1897 (1579) ......................... 6 10
Larsdotter, Hädda Stina Lorentia 1832- (2679) ........................ 7
Larsdotter, Kerstin (3156) .......................................... 28
Larsson Wilk, Andreas 1767-1812 (1177) ........................... 15 21
Larsson, Eschel 1694-1766 (1321) ................................. 32 36
Larsson, Jacob -1659 (1332) ......................................... 41
Larsson, Jonas 1726-1798 (3092) .................................. 23 30
Larsson, Lars 1733- (2970) .......................................... 30
Larsson, Lars 1752-1817 (2901) ...................................... 17
Larsson, Olof 1762-1830 (2689) ................................... 16 23
Larsson, Olof 1819- (2865) .......................................... 10
Larsson, Pauel 1709-1799 (96) .................................... 31 36
Larsson, Per 1790-1860 (2893) .................................... 10 17
Larsson, Pär 1721-1766 (2904) ....................................... 23
Larsson, Sofia Mathilda 1844- (2647) ............................... 4 7
Larsson, Thomas 1714- (2969) ........................................ 30
Larsson, Tomas 1728-1786 (166) ................................... 25 32
Larsson, Tomas 1783-1823 (157) ...................................... 17
Lauridsdotter, (2042) ............................................... 41
Lindahl Walla, Johannes 1769- (3059) ................................ 21
Lindahl, Christina (...)- (1208) .................................... 21
Lindahl, Jacob 1756-1757 (1207) ..................................... 21
Lindahl, Karl Jacob 1728-1778 (3055) ............................. 21 28
Lindahl, Margaretha Catharina Jacobsdotter 1760- (2963) .......... 14 21
Lindahl, Olof 1726-1804 (1216) ...................................... 28
Lustig, Johan 1760?-1796 (2688) ..................................... 11
Lång, Lars Olofsson 1800- (2674) .................................. 7 13
Malmsten, Abigael 1669- (1297) ...................................... 40
Malmsten, Catharina 1670-1749 (1286) ............................. 37 40
Malmsten, Gösat -1736 (1298) ........................................ 40
Malmsten, Lars Olofsson 1655- (1294) ................................ 40
Malmsten, Margareta 1668- (1296) .................................... 40
Malms, Olof Lauritzen Larsson -1693 (1288) .......................... 39
Malm, Christina 1665-1737 (1295) .................................... 40
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 47
------------------------------------------------------------------------
Mattsson, Olof 1769- (2186) ......................................... 12
Medebys, Johan 1669-(...) (2747) .................................... 35
Medebys, Margret 1665-(...) (2758) .................................. 35
Medebys, Pehr Johansson 1744- (3098) ................................ 30
Melin, Anna Cajsa 1792-1875 (3034) ................................ 9 14
Melin, Lars Andersson -1801 (3041) .................................. 14
Michelsson, Mårten 1710?-1774 (3000) ............................. 27 34
Monson, Per (2663) .................................................. 19
Mortensson, Mickne 1662-1747 (3018) ................................. 34
Mårtensdotter, Catarina 1742- (3010) ................................ 27
Mårtensdotter, Dorthi Lisa 1750- (3014) ............................. 27
Mårtensdotter, Helena & Elisabeth 1760- (3016) ...................... 27
Mårtensdotter, Helena 1734-1797 (2279) ........................... 19 27
Mårtensdotter, Kerstin 1744- (3011) ................................. 27
Mårtensdotter, Margareta Christina 1748- (3013) ..................... 27
Mårtensdotter, Maria Anna (3002) .................................... 27
Mårtensdotter, Maria (3003) ......................................... 27
Mårtensson, Lars 1745-1745 (3008) ................................... 27
Mårtensson, Mårten 1753- (3015) ..................................... 27
Nilsdotter, Anna (...)-1795 (3147) .................................. 11
Nilsdotter, Christina 1768- (1238) .................................. 15
Nilsdotter, Elisabeth 1740- (1234) .................................. 20
Nilsdotter, Elisabet (941) .......................................... 12
Nilsdotter, Helena Maria 1770- (118) ............................. 18 26
Nilsson, Lars 1722- (1215) .......................................... 28
Nilsson, Margit 1929- (1352) ......................................... 1
Nilsson, Nils 1734-1815 (123) .................................... 26 33
Nilsson, Olof (943) ................................................. 12
Nilsson, Sven (1410) ................................................ 19
Norberg, Charlotta Magdalena 1828- (2820) ............................ 8
Norrby, Alvina Maria 1873-1945 (1719) ................................ 3
Norrby, Anna Theresia 1898-1996 (1720) ............................... 3
Norrby, Clas Petter Eugene 1877-1969 (2477) .......................... 3
Norrby, Elise Irene 1887-1961 (2827) ............................... 2 3
Norrby, Hans Olof Sigfrid 1884-1972 (2487) ........................... 3
Norrby, Ida Cecilia 1896-1972 (228) .................................. 3
Norrby, Lars Petter 1842-1930 (3079) ............................... 3 5
Nors, Anna 1680-1738 (2638) ......................................... 35
Nybiers, Pär (1947) ................................................. 35
Okänd, (1214) ....................................................... 28
Olofsdotter Sandlöpare, Elisabet Maria 1800-1851 (2672) ........... 7 12
Olofsdotter, Anna Dorotea 1761-1842 (2896) ....................... 17 25
Olofsdotter, Anna Greta 1796- (2926) ................................ 16
Olofsdotter, Catharina 1698-1763 (1211) ............................. 28
Olofsdotter, Catrina (1411) ......................................... 19
Olofsdotter, Gärtrud 1743-1827 (2622) ............................... 24
Olofsdotter, Helena 1702- (1862) .................................... 31
Olofsdotter, Ingrid Maja 1791- (2687) ............................... 12
Olofsdotter, Lena Cajsa Maja 1802- (1761) ........................... 16
Olofsdotter, Stina 1737-1814 (124) ............................... 26 33
Olofsson, Agda 1904-1987 (2711) ...................................... 2
Olofsson, Algot Ingemar 1915-1990 (2629) ............................. 2
Olofsson, Alma Sofia 1911-1986 (2593) .............................. 1 2
Olofsson, Andreas 1807- (3023) ...................................... 11
Olofsson, Karl August 1875-1946 (2623) ............................. 2 4
Olofsson, Karl Gustaf 1909-1995 (2626) ............................... 2
Olofsson, Lars 1786-1850 (1923) ................................... 9 16
Olofsson, Olof 1716-1768 (129) ................................... 33 37
Olofsson, Olof 1793-1866 (2925) ..................................... 16
Olofsson, Otto Helmer 1919-1982 (2630) ............................... 2
Olofsson, Per Magnus 1789- (2923) ................................... 16
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 48
------------------------------------------------------------------------
Olofsson, Per 1713-1799 (223) ....................................... 33
Olofsson, Selma Maria 1913-1990 (2627) ............................... 2
Olsson, Olof 1720-1797 (1318) ....................................... 25
Olsson, Per 1712-1776 (2366) ..................................... 28 34
Pauelsdotter, Anna 1730-1821 (99) ................................... 31
Pauelsdotter, Gartru 1735- (101) .................................... 31
Pauelsdotter, Katarina 1732- (100) .................................. 31
Pauelsdotter, Katarina 1764- (94) ................................... 24
Pauelsson, Jacob 1740-1800 (103) .................................... 32
Pauelsson, Lars 1728-1799 (98) ...................................... 31
Pauelsson, Olof 1742-1809 (104) ..................................... 32
Pauelssson, Pauel 1737-1800 (92) ................................. 24 31
Paulsdotter, Brita (1864) ........................................... 31
Paulsdotter, Catharina -1711 (1253) ................................. 36
Paulsdotter, Dorotea Lisa 1791-1867 (2892) ....................... 10 17
Paulsson, Olof 1799- (2900) ......................................... 17
Paulsson, Paul 1762-1837 (2894) .................................. 17 24
Pedersson, Jacob (2038) ............................................. 38
Pehrsdotter, Magdalena(Lena) 1757-1830 (2769) .................... 16 23
Persdotter, Anna Greta 1747-1821 (1479) ............................. 22
Persdotter, Anna Maja (362) ......................................... 14
Persdotter, Anna Sophia 1820-1888 (2898) ............................ 10
Persdotter, Anna 1674-1755 (148) .................................... 37
Persdotter, Anna 1687-1768 (171) .................................... 32
Persdotter, Anna 1753-1825 (2605) ................................ 16 23
Persdotter, Annika 1715-1787 (2921) ................................. 23
Persdotter, Beata 1653-1738 (1327) .................................. 36
Persdotter, Catharina 1759-1835 (2642) .............................. 11
Persdotter, Catharina 1767- (3060) ............................... 15 21
Persdotter, Dorotea 1723-1794 (1319) ................................ 25
Persdotter, Gertrud 1751- (1781) .................................... 23
Persdotter, Kajsa Lisa 1825- (2899) ................................. 10
Persdotter, Kerstin (2664) .......................................... 19
Persdotter, Margareta 1723-1799 (3101) .............................. 22
Persdotter, Margareta 1756-1811 (2323) ........................... 20 28
Persdotter, Sofia 1697- (386) ....................................... 31
Persdotter, Sophia 1752-1816 (2903) .............................. 17 24
Persdotter, Stina 1759- (221) ....................................... 26
Persson, Hans 1703-1781 (2610) ................................... 30 35
Persson, Hans 1750-1838 (2665) ................................... 15 22
Persson, Jacob 1762- (117) ....................................... 18 26
Persson, Lars 1655- (1772) .......................................... 38
Persson, Olof 1737- (227) ........................................... 33
Persson, Pehr 1666-1740 (2637) ................................... 35 38
Persson, Per 1739-1802 (120) ..................................... 25 33
Persson, Per 1752- (1468) ........................................... 22
Persson, Per 1789- (2669) ........................................... 11
Persson, Rasmus -1717 (153) ......................................... 40
Pilgårds, Anders 1679-1729 (2014) ................................... 29
Pilgårds, Jacob (2011) ........................................... 22 30
Pålsdotter, Katarina -1711 (109) .................................... 38
Qviberg, Marna 1636-1727 (1302) ..................................... 39
Rasmusdotter, Lena Maria -1780 (2818) ............................... 27
Rasmusdotter, Malena (127) .......................................... 33
Rasmusson, Bodel 1669-1727 (150) ................................. 37 40
Ringbom, Carolina 1840-1898 (3046) ................................... 9
Ringbom, Christina Johanna 1830-(...) (2465) ....................... 5 9
Ringbom, Elisa Fredrika 1834- (3044) ................................. 9
Ringbom, Johan (Janne) Nikolaus 1839-1925 (1239) ..................... 9
Ringbom, Johan 1803-1866 (3042) ................................... 9 15
Risengren, Nils Nilsson 1720-1783? (2816) ........................... 27
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 49
------------------------------------------------------------------------
Risengren, Nils Pehrsson 1776- (2985) ............................... 19
Risengren, Nils (Nilsson) 1750- (2851) .............................. 27
Risengren, Pehr 1749-1821 (2268) ................................. 19 27
Schacht Themmesdotter, Anna (2048) .................................. 41
Schacht, Henrik (...)-1622 (2101) ................................... 41
Schacht, Themme 1601-1663 (2041) ................................. 40 41
Schilder, Catharina -1711 (1289) ................................. 40 41
Schilder, Lars Mattsson (1292) ...................................... 41
Schröder, Abigael Marcusdotter (1293) ............................... 41
Schvan, Johan 1767-1832 (2690) ...................................... 12
Siggurd, Lisa Maja 1816-1883 (110) ................................ 6 10
Siggur, Anna Gertrud 1809- (164) .................................... 17
Siggur, Anna 1833-1865 (145) ........................................ 10
Siggur, Helena Elisabet 1786- (159) ................................. 17
Siggur, Helena Elisabet 1803- (163) ................................. 17
Siggur, Johan Georg 1824-1870 (144) ................................. 10
Siggur, Lars 1789-1869 (112) ..................................... 10 17
Siggur, Lena 1815- (142) ............................................ 10
Siggur, Margarete Katarina 1796- (160) .............................. 17
Siggur, Stina Kajsa 1819-1859 (143) ................................. 10
Sjöblom, Marianne 1932- (2499) ....................................... 1
Snevide, Bengt Olofsson 1749-1802 (3024) ......................... 18 26
Snevide, Olof Persson 1708-1782 (3030) .............................. 26
Stenbom, Jacob Jacobsson 1749-1790 (2334) ........................ 19 28
Stenbom, Jacob 1785- (3169) ......................................... 20
Stenbom, Maja 1778- (3168) .......................................... 20
Stenbom, Margareta 1784- (2863) ..................................... 20
Stenbom, Stina JacobsD 1780-1869 (2200) .......................... 13 20
Stenstugu, Lars -1730 (170) ......................................... 32
Suderbys, Anna 1679- (2660) ......................................... 29
Suderbys, Catrina 1703-1776 (2612) .................................. 22
Suderbys, Jacob 1705?-1766 (2611) ................................ 22 29
Suderbys, Lars 1665- (2659) ......................................... 29
Svalings, Anna 1693-1742 (2658) ..................................... 29
Svalings, Hans 1698-1743 (2657) .................................. 29 35
Svan, Cajsa 1796-1835 (2646) ...................................... 7 12
Svensdotter, Bencta 1756- (2683) ................................. 12 19
Svensdotter, Helena 1801- (1342) .................................... 14
Svensson, Catharina Elisabeth 1826-1876 (2643) ..................... 5 8
Svensson, Rasmus 1798-1871 (1601) ................................. 8 13
Söderberg f Högren, Anna Helena (938) ................................ 7
Themmedotter, Lovisa 1711- (1875) ................................... 35
Themmedotter, Maren (Maria) 1621- (2039) ......................... 38 40
Themmedotter, -1707 (1893) .......................................... 40
Themmesdotter, Christina 1699- (1874) ............................... 35
Themmesson, Jacob 1695- (1861) ................................... 31 35
Themme, Jacobsson 1735- (1870) ...................................... 31
Thomasson, Lars 1756-1809 (155) .................................. 17 25
Thomesson, Lars 1665-1737 (106) ..................................... 36
Tjelder, Anna Margareta 1766-1842 (1315) ............................ 25
Tjelder, Stina Lisa Thomasdotter 1763-1800 (156) ................. 18 25
Tjelder, okänd 1768-1770 (1316) ..................................... 25
Tjälder, Thomas 1659-1735 (1262) .................................... 36
Tjällder, Elisabeth Thomasdotter 1708-1739 (1326) ................... 32
Tjällder, Per Thomasson 1694-1742 (1259) ......................... 32 36
Weström, Margareta 1728- (3056) ..................................... 21
Weström, Maria Beata 1799-1883 (2648) ................................ 7
Widgren Bolin, Catharina Maria 1801-1877 (2636) ................... 6 11
Widgren, Magnus Persson 1773-1833 (2641) ......................... 11 19
Wikegren, Abigael Grelsdotter 1735-1810 (1306) ...................... 33
Wikegren, Anders Stephansson 1666-1730 (1269) .................... 37 39
 
 
 
2010-10-20                  - Personregister                     Sida 50
------------------------------------------------------------------------
Wikegren, Anders 1732- (1305) ....................................... 33
Wikegren, Andreas 1694-1772 (1278) .................................. 37
Wikegren, Catharina Maria 1724- (1303) .............................. 33
Wikegren, Catharina 1704-1704 (1282) ................................ 37
Wikegren, Grels 1697-1762 (1265) ................................. 32 37
Wikegren, Grels 1745- (1310) ........................................ 33
Wikegren, Margareta 1741- (1309) .................................... 33
Wikegren, Nils 1699-1699 (1281) ..................................... 37
Wikegren, Olof -1767 (1283) ......................................... 37
Wikegren, Stephan -1683 (1276) ...................................... 39
Wikegren, Stephan 1694- (1280) ...................................... 37
Wikegren, Thomas 1738- (1307) ....................................... 33
Wikegren, Thomas 1739- (1308) ....................................... 33
Wikegren, Wendela 1729-1820 (1256) ............................... 25 33
Wikwgren, Åbel 1726- (1304) ......................................... 33
Wilk, Lars 1740-1809 (1181) ......................................... 21
, Anders (2024) ..................................................... 26
, Botolf Per 1826- (949) ............................................. 7
, Caisa (944) ....................................................... 13
, Catharina (2025) .................................................. 26
, Gertrud (3054) .................................................... 21
, Kristina 1720?- (2852) ............................................ 27
, Malen 1676- (1873) ................................................ 36
, Margareta Elisabet 1748-1812 (2018) ............................ 19 26
, Olof (2685) ....................................................... 12
, Per (2670) ........................................................ 11
, Per (3062) ........................................................ 21
, Sidzele (2102) .................................................... 41
, (1354) ............................................................. 1
, (3175) ............................................................ 34
, (3177) ............................................................ 34
?, (1931) ............................................................ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-10-20                   - Ortsregister                      Sida 51
------------------------------------------------------------------------
Alskog (I) .......................................................... 11
Alskog (I), Romunds ................................................. 18
Anga (I) ................ 1 13*2 8*4 7*6 7 10 10*11 19 24 2*25 5*32 2*36
Anga (I), Bendes ..................................... 32 2*36 3*39 2*41
Anga (I), Boters, Bothers grund ...................................... 6
Anga ................................................................. 4
Ardre (I) ........................................... 10*33 3*37 2*39 40
Ardre (I), Bringsarve .................................... 25 32 2*33 37
Barlingbo (I) ................................................ 3*2 4*4 5
Barlingbo (I), Norrbys ............................................... 4
Barlingbo ............................................................ 7
Barshage ........................................................... 2*3
Bodde som änka på St Källstäde grund. ............................... 20
Bodde troligen i Björndalen då hon fick sonen Johan Fredrik. ........ 19
Boge (I) .................................. 17 2*18 4*25 3*32 33 3*36 37
Boge (I), Pilgårds .......................................... 16 4*22 29
Boge (I), Tjälder ......................................... 6*25 2*32 33
Bro (I), L.Åby ..................................................... 4*3
Bunge (I) ........................................................ 21 29
Burs (I) ............................................................ 37
Buttle (I) ....................................................... 18 19
Buttle (I), St. Welinge .................................. 11 3*18 19 26
Bäl (I) ....................................................... 25 35 36
Dalhem (I) ...................................... 2*10 8*17 18 7*25 4*32
Dalhem (I), Prästgården ............................................. 35
Ekeby (I) ........................................................... 17
Ekeby (I), Röstäde .................................................. 36
Endre (I) .......................................................... 4*4
Eskelhem (I) ...................................................... 2*12
Eskelhem (I), Unghanse grund ...................................... 7 12
Estuna (AB) .......................................................... 1
Estuna (AB), Norra Nånö .............................................. 1
Estuna (AB), Stjärnholm, Klint ....................................... 1
Etelhem (I) ......................................................... 20
Fardhem (I), Prästgården i Fardhem ............................. 3*37 39
Fleringe (I) ............................................... 4*9 3*15 27
Fleringe (I), Ar ..................................................... 9
Fleringe (I), Grodda .......................................... 21 28 29
Fole (I) ..................................... 4*17 4*24 3*25 3*31 32 36
Fole ................................................................. 3
Follingbo ............................................................ 4
Follingbo (I), Hallfreda ............................................. 4
Fröjel (I) .................................................. 4 8*7 2*12
Fårö (I) .......................................................... 7 13
Fårö (I), Dämba ...................................................... 9
Fårö (I), Präsgården ................................................ 29
Gamleby (H) .................................................. 6 5*11 12
Gamleby., Född av en änka som hette Bencta Sunesdotter i Björndal ... 11
Gammelgarn (I) .................................................... 2*11
Gammelgarn (I), Hugrefs ....................................... 18 19 26
Ganthem (I) ....................................................... 3*29
Gothem (I) , Svalings ....................... 5 6*9 6*15 16 5*22 7*29 35
Gothem (I) . 5*1 5*2 3*3 5 2*6 6*9 2*10 5*15 8*16 2*17 4*22 4*23 5*24 29
8*30 4*31 8*35 2*38 41
Gothem (I), Botvalde ................................................ 15
Gothem (I), Busarve .................................................. 3
Gothem (I), Hinser N ................ 2*1 10 4*16 17 5*23 6*24 2*30 2*31
Gothem (I), Hägleifs ................................................ 22
Gothem (I), Kyrkbinge ................... 3 24 30 6*31 5*35 2*38 2*40 41
Gothem (I), Medebys ............ 2*1 2*3 6 9 4*10 6*16 17 5*23 7*30 3*35
Gothem (I), Nors ............. 2 7*3 4*5 6 2*9 10 9*16 22 2*23 5*30 3*35
 
 
 
2010-10-20                   - Ortsregister                      Sida 52
------------------------------------------------------------------------
Gothem (I), Nors, Nors grund ..................................... 22 23
Gothem (I), Suderbys ........................................ 15 7*22 29
Gothem ............................................................... 1
Gothem, Lilla Gervide ................................................ 2
Gothem, Nors ......................................................... 9
Gothem, Svalings .................................................... 15
Grötlingbo (I) ...................................................... 28
Guldrupe (I) ..................................................... 11 18
Guldrupe (I), Bondarve ........................................... 11 18
Hall (I) ............................. 1 4*2 3*3 7*5 2*8 7*9 10*14 15 21
Hangvar (I) ................................. 5 3*9 3*14 3*15 20 4*21 27
Havdhem (I), Uddvide ................................................ 33
Hejdeby (I) ...................................................... 3 2*5
Hejnum (I) ...................................... 2*18 3*26 6*33 4*37 38
Hejnum (I), Boters ............................................... 18 26
Hellvi (I) ............................................ 6 7 4*29 37 5*40
Hellvi (I), Längers ................................................. 39
Hintzer i Gothem .................................................... 24
Hintzer i Gothem. ................................................... 24
Husb östra gården Medebys. .......................................... 16
Hörsne med Bara (I) ...................................... 2*22 29 33 35
Hörsne med Bara (I), Hallgårds ...................................... 22
Hörsne /Bara ......................................................... 4
Karlskrona stadsförs (K) .......................................... 2*12
Karlskrona ....................................................... 15 21
Katarina (AB) ........................................................ 2
Kom från Endre till Stafva i Barlingbo 1875-11-01. Flyttade .......... 7
Kom från Fårö 1825.Boende på Hägvide grund. ......................... 13
Kom från Hintzer. ................................................... 17
Kom från Westninge. ................................................. 27
Kom till Medebys 1711 tillsammans m föräldrarna. .................... 35
Kom till Westninge fr Othem 1850. Ch.Petter flyttade från ............ 8
Kristdala (H) .................................................. 13 3*20
Källunge (I) ................................... 2*16 4*23 25 2*30 31 36
Källunge (I), Kullsarve ........................................ 16 2*23
Källunge (I), Skäggby ............................................... 30
Liffride. ............................................................ 7
Lojsta (I) ....................................................... 13 20
Lojsta (I), Autsarve ........................................... 5*37 39
Lojsta (I), Prästgården ........................................ 32 2*37
Lokrume (I) ...................................................... 25 32
Lummelunda (I), Tjauls .............................................. 23
Lye (I) ...................................................... 2*18 2*26
Lye (I), Snevide ........................................ 6 2*11 3*18 26
Lärbro ............................................................... 3
Lärbro (I) ... 2*2 3 3*4 11*5 8*7 8*8 8*13 15*14 7*19 9*20 21 7*27 28 29
30 35
Lärbro (I), Stora Källstäde ......................................... 13
L. Åby i Bro ......................................................... 3
Martebo (I) .................................... 4*3 4 3*7 3*12 39 40 41
Martebo (I), St Myre ............................................. 6 2*7
Martebo ............................................................. 12
Misterhult (H) .................................................... 2*19
Misterhult (H), Hjötehult ........................................ 11 19
Mästerby (I) ........................................................ 10
Norrlanda (I) .................................................... 22 24
Norrlanda (I), Ekeskogs .............................................. 3
Norrlanda (I), Petsarve ............................................. 23
Norrtälje (AB) ..................................................... 4*1
Nors ................................................................ 10
Oscar (AB) ......................................................... 2*1
 
 
 
2010-10-20                   - Ortsregister                      Sida 53
------------------------------------------------------------------------
Othem (I) ................ 5*1 2 2*3 3*5 21*8 10*13 4*19 8*20 27 4*28 29
Othem (I), Norrbys ................................................. 4*3
Othem (I), Slite ..................................................... 3
Othem, Barshage ...................................................... 3
Ramdala (K) .................................................... 12 3*19
Roma ................................................................. 4
Rone (I), Tomte ...................................................... 2
Rute (I) ......................................................... 15 21
Rute (I), Prästgården ............................................ 28 34
Sanda (I), Prästgården .............................................. 39
Signalg 11 C Visby ................................................... 1
Skarpnäck (AB) ....................................................... 1
Småland ........................................................... 7 12
Sproge (I) .......................................................... 37
Stenkumla (I) ....................................................... 21
Stenkyrka (I) ....................................................... 14
Stånga (I) ........................................................ 7 12
Stånga (I), Österlings .............................................. 12
Tingstäde (I) ........................... 19 27 28 33 10*34 37 3*38 3*40
Tingstäde (I), Austris ........................................... 26 33
USA, Texas ........................................................... 2
Utflyttade fr Hangvar till Fleringe 1834 ............................ 15
Vallstena (I) .... 3 4 11*6 18*10 7*17 4*18 23 5*24 5*25 3*26 10*31 6*32
6*33 7*36 3*38
Vallstena (I), Norrgarde ....................................... 2*18 26
Vallstena (I), St Bjerges ........................... 3 2*6 4*10 3*17 24
Vallstena (I), Uppegårde ......................................... 10 17
Vallstena (I), Uppgarde ........................................... 2*17
Vikers & Storungs ................................................... 13
Visby domkyrkoförs (I) ..................................... 3*1 2*2 2*3
Visby (I) ........... 3*1 4*2 5 2*8 14 20 8*21 6*28 34 35 4*38 5*40 3*41
Visby (I), Visborgs slott ........................................ 37 39
Visby ................................................................ 2
Vänge (I) ........................................................... 35
Vänge (I), Bjärges ................................................... 3
Vänge (I), Nickarve ................................................ 2*3
Vänge (I), Prästgården ...................................... 28 2*34 38
Västergarn (I) ...................................................... 20
Västerhejde (I) ..................................................... 40
Västninge? .......................................................... 34
Åtvidaberg .......................................................... 11
Åtvid (E) ........................................................... 11
sedan husb vid Hemmungs. Hade senare ett, Boters som ung ............. 4
sedan på File gård som ägdes av Fåreus i Slitö (slite)., Familjen bodde
först i Långome ..................................................... 13
1885 till Norrbys i Hall, till Hall 1882, Flyttade 1870 till Hangvar . 5
761 43 Norrtälje, Stockholmsv 24 B ................................... 1