Sven-Olof Gahnströms släkt

Inledning

Denna hemsida handlar om släktforskning i Sven-Olof Gahnströms och Marianne Gahnströms( född Sjöblom) anor.

Sven-Olofs släkt finns på Norra och mellersta Gotland i huvudsak.

Forskningen har till största delen skett på internet(Genline och SVAR), samt med några besök i Landsarkivet i Visby.

 

Mariannes anor på morssidan finns i Rådmansö Norrtälje kommun, och på farssidan i Huddunge i Heby kommun.

Mariannes släkt inom Norrtälje har mestadels utforskats i Norrtälje stadsarkiv. Hennes fars anor i Huddunge med omnejd har utforskats på internet.

Om du vill ha kontakt fyll i nedanstående:


(Lämna tom)